Vil fjerne elbil-fordeler

Høyre mener at det ikke lenger er bærekraftig å kjøre på med massive elbilfordeler, og vil fase disse ut fra 2022. Elbilforeningen mener på sin side at bensin- og dieselbiler bør ta regningen.


Høyre vil fase ut elbilfordelene fra 2022.

Dette er ikke våre ord, men hentet fra et arbeidsnotat som
Høyres programkomité nå jobber med.

De er nemlig bekymret for antall elbiler som blir kjøpt, og
da tenker de naturligvis ikke på den miljømessige gevinsten slike biler kommer
med. De tenker på de statlige inntektene.

– Tiden er inne for Høyre til å diskutere hvordan vi skal
gjeninnføre avgifter på elbiler. Hvis vi ikke gjør det, har vi ingen inntekter
igjen til å bygge ut veinettet for, sier programkomiteens nestleder Henrik
Asheim til NTB.

Problemet er at det selges for mange elbiler, og ettersom disse slipper unna både engangsavgift og moms går statskassa glipp av mange milliarder som de ellers ville fått inn. Norge nærmer seg nå 300.000 elbiler, og nærmere halvparten av nybilene som nå blir solgt er avgiftsfrie.

Asheim viser til at det er en ubalanse i regnskapet, for også
elbilene sliter på veiene, havner i ulykker og trenger ny infrastruktur som
ladestasjoner. Derfor bør også disse bidra inn i statskassa.

– Det er veldig viktig at Høyre er tydelig på når vi skal
begynne å fase inn avgifter og moms på elbiler. Da blir det forutsigbart for
forbrukerne, sier han til NTB.

Elbilene har også andre goder som billigere bompasseringer
og parkering, og kan også kjøre i de fleste kollektivfelt.

Slike ting var ment for å stimulere elbilveksten, men et slikt salg går altså utover andre typer nybiler. Reduseres salget av diesel- og bensinbiler stuper også de statlige inntektene, og i statsbudsjettet for 2020 ble det anslått at staten tapte rundt 10 milliarder kroner på avgiftsfritakene til elbilene.

Til nå har elbiler vært et litt nisjepreget segment, med
enten store og luksuriøse biler med greie rekkevidder eller små og billig biler
med langt kortere rekkevidde. Nå er det imidlertid klart for et ras av nye
elbilmodeller som tetter hullet, og med et bedre tilbud vil også etterspørselen
øke.

Uansett vil en utfasing av elbilfordelene ganske sikkert føre
til at flere velger bort elbiler, og det vil gjøre at regjeringens mål om å kun
selge nullutslippsbiler allerede i 2025 blir tøffere å nå.

– Høyre risikerer å ødelegge 2025-målet om de fjerner
momsfritaket for elbiler allerede fra 2022, sier Petter Haugneland, nestleder i
Norsk elbilforening.

Foreningen som har vokst til mer enn 75.000 medlemmer
frykter store konsekvenser om elbilene blir avgiftsbelagt.

– Nylig ble det kjent at utslippstallene i Norge synker og
drivstoffsalget går ned. Elbiler har mye av æren for dette, så Høyre velger et
underlig tidspunkt for å skrote sin egen suksess. En for tidlig innføring av
moms vil føre til at salget kommer til å stupe, sier Haugneland.

Han mener at det er bensin- og dieselbilene som bør ta
regningen for elbilene.

– For å kompensere for tapte avgiftsinntekter bør regjeringen
heller starte med å reversere de store avgiftslettelsene som er gitt til
bensin- og dieselbiler det siste tiåret, sier nestlederen.

Utfordringen med elbiler er at de er langt dyrere å produsere enn biler med forbrenningsmotorer, og dermed må utsalgsprisen opp for at bilmerkene skal tjene penger på disse. Men skal for eksempel en produsent som Volkswagen selge elbiler i større markeder som ikke har elbilfordeler slik som Norge må utviklingskostnadene ned, noe de også er.

Volkswagen har lagt milliarder i potten for å utvikle en elektrisk folkebil, ID. 3. Her fotografert på Opera-taket i Oslo. (Foto: VW)

Men elbilforeningen mener det er for tidlig å gjøre store
inngrep allerede fra 2022.

– Fremdeles velger mer enn halvparten av de som kjøper ny
bil bensin eller diesel. Det betyr at elbilene fremdeles trenger
avgiftsfritaket for å være konkurransedyktige. Forbrukere er smarte og velger
det som lønner seg. Fases elbilfordelene ut for tidlig, blir de for dyre for
folk flest, sier Haugneland.

Foreningen mener at det fornuftige er å starte med litt moms når elbilsalget når 80 prosent av nybilsalget i året, og de vil ikke ha vanlig moms før nybilsalget kun består av elbiler.

– Skal vi nå 2025-målet om kun salg av elbiler, må de
sterkeste virkemidlene få virke lengst mulig. Vi er fortsatt inne i en
introduksjonsfase, særlig i distriktene. 10 prosent av den totale bilparken er
elbiler. Skifte fra fossil til elektrisk tar tid, understreker Petter
Haugneland.

Men han får ikke støtte av Asheim, som mener at alle bør
bidra til statskassa.

– Mange av bilene er store og dyre, og de som kjøpe dem bør
kunne bidra til fellesskapet, sier Høyre-politikeren, som også mener at
elbilene bør betale full sats i bomringene.

– Vi må ha et bilavgiftssystem som gjør at det lønner seg å
kjøpe nullutslippsbiler. Men nå lønner det seg så voldsomt at vi ikke kommer
til å ha penger til å finansiere andre ting, slår han fast.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter