Nordmenn blir stadig mindre skeptiske til elbiler, viser en ny undersøkelse. (Fotos: NAF)

Vi blir mindre skeptiske til elbil

Nesten like mange vurderer nå å kjøpe brukt elbil som brukt bensin- og dieselbil.


Norge har som kjent vært elbilnasjonen nummer én, men det gjelder nybiler. Over på bruktbilmarkedet har vi vært langt mer lunkne til de helelektriske bilene.

En grunn er muligens at elbilene raskere blir «gamle» enn for eksempel dieselbilene, og grunnen er selvsagt rekkevidde og ladefart. Her går utviklingen raskt med stadig nye elbiler med en mer rekkevidde og raskere lading, og dermed blir spranget mellom de brukte og nye elbilene enda større.

En annen finner vi muligens i selve rekkevidden på de litt eldre elbilene, mens hurtiglading mest sannsynlig ikke er en så stor hemsko ‒ de aller fleste lader nemlig sine biler enten hjemme eller på jobb.

Nå viser Finns bruktbilstatistikk at de gamle elbilene holder god stand, og faktisk er tre av de fem mest solgte bruktbilene på Finn eldre elbiler ‒ Nissan Leaf, Audi e-tron og Volkswagen e-Golf.

 

Leaf som også er Norges mest solgte elbil er faktisk den aller mest populære bruktbilen nå, og som et signal på at elbilene blir raskere utdaterte viser det faktum at både e-Golf og e-tron nå er faset ut.

At vi begynner å bli mindre skeptiske til elbiler viser også en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF, for her er elbil førstevalget til 44 prosent av de som svarte.

‒ Nå er det nesten like mange som vil ha kjøpe en brukt elbil som de som oppgir at de skal kjøpe en brukt bensin- eller dieselbil, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I og med at over 8 av 10 nye biler faktisk er elbiler, betyr det også at bilparken som består av rundt 3 millioner biler stadig blir mer elektrifisert. Det igjen betyr at det kommer flere brukte elbiler på markedet, og utvalget på Finn og andre steder vil altså vokse.

I takt med dette blir vi altså mindre skeptiske til elbiler, og i den ferske undersøkelsen svarer 18 prosent at de vil kjøpe en brukt elbil neste gang. 22 prosent svarer brukt bensin- eller dieselbil.

‒ Det øker på med elbiler på bruktmarkedet og de er i ferd med å ta over som den dominerende preferansen for bruktbilkjøperne også, sier Sødal.

Det ble også spurt om nybil, og kun 5 prosent svarer at de vil gå for enten en bensin eller diesel. Her svarer 26 prosent at de vil ha en ny elbil.

‒ Det undersøkelsen viser er at til tross for at fordelene for elbilistene stadig snevres inn, så er folk klare til å ta spranget fra bensin- og dieselbil til elbil, mener NAF-rådgiveren.

Det heter seg at om du noen gang har eid en elbil så går du ikke tilbake til noe annet, noe som selvsagt er en sannhet med modifikasjon. Men det er et poeng i dette.

I undersøkelsen svarer 6 av 10 som allerede eier elbil at den neste blir en ny elbil, mens 1 av 4 elbilister sier at de skal bytte til en brukt elbil.

‒ Når 84 prosent av elbilistene sier at de skal fortsette å kjøpe elbil, viser det at det nær sagt ikke er noen vei tilbake når du først har kjøpt deg en bil som går på strøm, sier Sødal.

De som kjører ladehybrider er vant til å lade batteriet, og nær halvparten av disse opplyser at de går for enten en ny eller brukt elbil neste gang.

‒ Ladbar hybrid ser ut til å være som en oppvarmingsøvelse før man går over til en elbil, sier Sødal.  

At elbil-skepsisen avtar viser også svarene til de bensin- og dieselbilistene. Her oppgir 4 av 10 at de går for en elbil neste gang de skal bytte bil.

‒ Folk flest kjøper bruktbil. Stadig flere brukte elbiler til salgs gjør overgangen fra flytende drivstoff til strøm enklere. Veien til å få byttet til elbil har rett og slett blitt litt kortere, avslutter Nils Sødal.

Her er undersøkelsen.

Tenk på neste gang du skal kjøpe bil eller bytte ut bilen du har i dag. Hva slags bil er mest sannsynlig at du velger? (Fordelt på kjønn):

Tenk på neste gang du skal kjøpe bil eller bytte ut bilen du har i dag. Hva slags bil er mest sannsynlig at du velger? (Fordelt på bileierskap):

Les også:

Debatt

Les mer om:

NAF