Sniker seg unna bilvrakene

Miljødirektoratet tror det er mange bilimportører som lurer seg unna returordningen for kasserte biler, og truer nå med bøter.


Vi vil alle leve i en renest mulig verden, og det betyr også å rydde unna kasserte biler. Og for å unngå at bilvrak hoper seg opp, har Norge et landsdekkende retursystem som skal sørge for at bilvrak blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

Og det er ikke slik at alle som importerer biler kan velge å
bli en del av dette, for alle som importerer biler må være med på å finansiere returordningen
som altså skal sikre at bilene blir forsvarlig håndtert når de vrakes.

Men Miljødirektoratet er langt fra sikre på at alle faktisk betaler
for seg, og varsler nå kamp.

De har nå sendt et brev til importørene hvor de skriver at
de vil vedta tvangsmulkt dersom disse ikke melder seg inn i en slik ordning.

‒ Kasserte biler kan utgjøre et betydelig miljøproblem, sier
Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

‒ I tillegg er det ressurser i kasserte biler som kan
materialgjenvinnes. Det er derfor viktig at denne type avfall blir samlet inn
og behandlet forsvarlig, sier hun.

Hambro understreker at en velfungerende returordning også
sikrer at for eksempel at farlige stoffer som kan medføre fare for helse- og
miljø tas ut og behandles miljømessig forsvarlig.

‒ Målet med returordningen er å forebygge og redusere
miljøproblemene når kjøretøy ender som avfall. Når importører er
gratispassasjerer blir det dyrere for de som gjør sin plikt og deltar i
systemet, sier Hambro.

Miljødirektoratet sier at de har utviklet et dataverktøy som gjør det mulig å identifisere og følge opp slike gratispassasjerer på en effektiv måte, så de har en god oversikt rundt denne sektoren.

Gjenbruk har blitt stadig viktigere, og bilvrak går også inn
i en sirkulær økonomi hvor materialene blir gjenvunnet i størst mulig grad. Så
din gamle bil som er vraket kan faktisk ha blitt til ting som bjelker og kumlokk.

Tenk på det neste gang du kjører over et kumlokk.

Men da må alle betale for at systemet skal fungere optimalt,
og de som ikke er medlem av bilvraksystemet Autoretur bør melde seg inn ganske
kjapt.

Ellers venter det tvangsmulkter.

Les også:

Les mer om:

Nyheter