Slutt på skilt-innleveringen når MC og veteranbiler avregistreres

Skiltene skal fra høsten beholdes på når sesongbaserte kjøretøy, som for eksempel veteranbiler og motorsykler, avregistreres.


Dagens regelverk rundt av- og påregistrering er ikke tilpasset sesongbaserte kjøretøy, men i løpet av høsten blir reglene endret.

– Nå er snart sommeren her, og det er snart flere typer kjøretøy som vil rulle rundt på norske veier enn i vinterhalvåret. Mange av disse avregistreres om høsten, og registreres på nytt om våren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

‒ Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning som vil gjøre dette enklere. Fra og med denne høsten vil man kunne av- og påregistrere sesongkjøretøy digitalt, og slippe å møte opp på trafikkstasjonen to ganger i året. Det er tid spart både for brukerne og for trafikkstasjonene, sier ministeren.

Av økonomiske årsaker er det mange som avregistrer sine kjøretøy i perioder, noe som er kalt frivillig avregistrering. Disse må fysisk skru av skiltene og levere de hos trafikkstasjonen, som deretter lagrer kjennemerkene i maksimalt seks måneder.

Når kjøretøyet igjen skal registreres må de samme skiltene hentes og monteres på plass.

Det er tungvint, både for eierne og de ansatte hos på trafikkstasjonene. Ja, unødvendig komplisert.

Det har også myndighetene erkjent, og jobbet i flere år med å forenkle dette. Så sent som i fjor sommer ble det sendt ut et høringsnotat som foreslo konkrete tiltak knyttet til frivillig avregistrering.

Og sist fredag ble det altså vedtatt endringer som forenkler den frivillige avregistreringen.

Disse inkluderer også digitale løsninger som gjør at eierne ikke trenger å fysisk besøke trafikkstasjonen, men kan av- og påregistrere kjøretøyet via digitale løsninger.

De som eventuelt vil gjøre dette manuelt, kan fortsatt møte opp på trafikkstasjonen ‒ men da uten å levere inn skiltene.

De nye reglene betyr også at Statens vegvesen i all hovedsak avvikler sine kjennemerke-lagre, og skal tre i kraft 12. september.

Det betyr at vårens skilt-montering blir det allerede siste for de motoriserte tohjulingene og de mange veteranbilene som normalt har en slik sesongregistrering.

En ny hverdag er med andre i horisonten.

Les også:

Les mer om:

Nyheter Forbruker