Hvert år må rundt halvannen millioner biler inn til EU-kontroll, og dessverre er det mange som får mangellapp. (Foto: Statens vegvesen)

Så mange fikk mangellapp etter EU-kontrollen

Tallene til Statens vegvesen viser at nærmere 1,5 millioner biler ble EU-kontrollert i fjor.


EU-kontroll skal sørge for at usikre biler blir fjernet fra veiene, og her sjekkes alt fra dekk og bremser til lys og utslipp i en todelt test ‒ en trafikksikkerhetsdel og en miljødel.

Totalt er det rundt 150 kontrollpunkter, og nye personbiler må inn til første EU-sjekk etter fire år og deretter annet hvert år. Normalt sender Statens vegvesen en påminnelse om EU-kontroll to måneder før fristen går ut.

Med en bilpark på rundt 3 millioner biler betyr det at svært mange må inn til EU-kontroll hvert eneste år, og Vegvesenet opplyser at det i fjor ble gjennomført nærmere 1,5 millioner EU-kontroller. Og, dessverre, var det svært mange som fikk mangellapp.

Totalt forlot 689.000 biler verkstedet med mangler som måtte fikses før bilen fikk den endelige EU-godkjenningen.

Noen feil er gjengangere, og dette er blant annet feil på bremser, lys og hjuloppheng

– Hele 26,7 prosent av manglene er knyttet til bilens bremser, forklarer Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

‒ Det kan være for slitte bremseklosser og bremseskiver, rust på bremseskiver eller bremserør, eller for svak bremseeffekt. Det er viktig for trafikksikkerheten at slike feil blir avdekket.

Vegvesenet sier at det ble oppdaget 362.000 med feil på lykter, reflekser og elektrisk utstyr, og 25 prosent av de kontrollerte bilene hadde feil innenfor denne kategorien.

‒ Feil med lys er i mange tilfeller unødvendig å oppdage først på EU-kontrollen, sier Halvorsen.

‒ Vi oppfordrer alle til å jevnlig sjekke om lysene på bilen fungerer. Ta en ekstra sjekk av lys og få rettet eventuelle feil før bilen skal til EU-kontroll. Da slipper man å få registrert mangler og å få krav om etterkontroll for å få bilen godkjent, hvis den ellers er i forskriftsmessig stand.

Den tredje største kategorien er ifølge Vegvesenet feil på aksler, hjul dekk og hjuloppheng. 21,5 prosent av bilene hadde slike feil.

– Disse delene er i bevegelse og blir slitt på alle biler, påpeker Halvorsen.

‒ Ved å følge bilens vedlikeholdsprogram, sjekke mønsterdybden på dekkene jevnlig, og å oppsøke et godkjent verksted ved unormale lyder fra bilen på ujevnt underlag, kan man oppdage slike feil fortløpende. Man kan på den måten unngå å kjøre med alvorlige feil mellom kontrollene og får samtidig mindre risiko for at bilen ikke blir godkjent i EU-kontrollen.

EU-kontrollen består som sagt av en sikkerhetsdel og en miljødel.

I sikkerhetsdelen kontrolleres komponenter som har betydning for trafikksikkerheten, slik som bremser, lys, hjuloppheng og rust i bærende elementer. I miljødelen kontrolleres at bilen ikke har for store utslipp, at den ikke støyer for mye, eller at det ikke er store oljelekkasjer eller lignende, forklarer Vegvesenet.

– Det er verdt å merke seg at en EU-kontroll er en sikkerhets- og miljøkontroll på kontrolltidspunktet. Det er ikke er en fullstendig tilstandskontroll, og den sier ikke noe om framtidig reparasjonsbehov eller kjøretøyets driftssikkerhet, understreker Halvorsen.

Statistikken omfatter alle lette kjøretøy til og med 3.500 kilo med tillatt totalvekt som har vært på EU-kontroll i 2023. Mens biler eldre enn fire år må inn på EU-sjekk hvert 2. år, må utrykningskjøretøy og taxi ta kontrollen hvert år.

Les også:

Debatt