Oktober var en mørk måned

13 personer mistet livet i den norske trafikken ioktober, og antall alvorlige ulykker som involverer tungtransport bekymrer.


Norske myndigheter har en nullvisjon om antall
trafikkdrepte, men dette virker langt unna akkurat nå.

I oktober omkom 13 personer i trafikken, noe som var fire
flere enn samme måned i fjor.

Totalen er omtrent den samme etter årets 10 første måneder ‒
87 omkomne i 2019 mot 88 i 2018.

Ifølge Trygg Trafikk var det åtte bilførere, fire
bilpassasjerer og en motorsyklist som omkom i forrige måned, og antall møteulykker
bekymrer.

Analyser fra Statens vegvesen viser at møteulykker sto for
39 prosent av dødsulykkene i fjor, mens 16 av 23 personer som mistet livet i
september og oktober i år var involvert i møteulykker.

‒ Det er en kraftig oppgang med møteulykker i de to siste
månedene. Vi kjenner ikke årsaken til dette, men vi vet at det er massive
krefter i møteulykker og at det ofte tar liv, sier Jan Johansen, direktør i
Trygg Trafikk.

Siden januar har myndighetene intensivert innsatsen mot trafikkfarlige vogntog på norske vinterveier, og nå er det også bestemt at vinterdekk med alpesymbolet blir et krav.

Men dette innføres først i november 2020.

‒ Vi registrerer at tunge kjøretøy har vært involvert i nesten halvparten av dødsfallene på veiene i oktober, og det bekymrer oss nå inn mot vinteren, sier Johansen.

Vi er altså inne i november, og vi er i gang med vinteren som gir vanskeligere kjøreforhold.

Akkurat når dette skrives kommer NRK med følgende melding på
radioen: «Statens vegvesen melder om svært glatte veier og vanskelige
kjøreforhold».

‒ Vi har akkurat gått inn i en periode med skiftende vær og
føre. Det blir både glattere og mørkere i tiden framover. Nå blir det viktig å
tilpasse farten etter forholdene og ikke bare etter fartsgrensen. Noen steder
må man faktisk holde seg godt under fartsgrensen når forholdene tilsier det,
sier direktøren.

Han oppfordrer alle bilistene til å sjekke at vinterdekkene
er i god stand, og at refleksvesten er lett tilgjengelig i bilen.

‒ Med krevende værforhold stilles det tøffere krav til oss
sjåfører. Bremselengden forlenges og sikten blir dårligere. Da blir det viktig
at bilen er godt skodd og at du har godt med spylevæske i bilen, så du hele
tiden har best mulig sikt gjennom ruta. Bytt også vindusviskere hvis de ikke
gjør jobben sin, påpeker Johansen.

Les også:

Les mer om:

Nyheter