Volvo EX30 var et lyspunkt i april, men nybilsalget i 1. kvartal slet i motbakke. (Foto: Volvo)

Nedtur i nybilsalget ‒ 3,2 milliarder smuldret bort

Den store nedgangen i antall nybiler gir også en stor økonomisk bakside.


For å si det på bilspråket ‒ nybilsalget krasjet i 1. kvartal. Det ble kun registrert 22.252 nye biler i løpet av årets tre første måneder, og det er ned 22 prosent målt mot samme periode i fjor. 

På samme tid økte også snittprisen for nybiler med drøyt 2 prosent, og lå på 556.761 kroner i 1. kvartal i år, viser tall fra Verdirapport i regi av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

‒ Sterk prisøkning på varer og tjenester, i kombinasjon med flere renteøkninger, har bidratt til større usikkerhet og økonomiske utfordringer for mange, forklarer salgssjef Magnus Lundberg i OFV.

‒ Det har gitt mer forsiktighet ved store investeringer, som nybilkjøp gjerne er. 

OFV sier at tallene fra 1. kvartal viser et nybilmarked i endring, og effekten av folks økonomiske situasjon preger kjøpsadferden og hvilke nye biler man velger.

‒ Markedet er mer preget av moderasjon, og mange kjøper mindre og rimeligere biler enn for bare få år siden, sier Lundberg.

‒ Det er tydelig i registreringsstatistikken. I tillegg er det en del som beholder bilen de har litt lenger, eller kanskje velger en bruktbil framfor en helt ny. Farten i bruktmarkedet holder seg ganske stabil.

I 1. kvartal i 2023 ble det registrert nybiler til en verdi av 15,6 milliarder kroner, og dette har falt ganske dramatisk i år. I løpet av årets tre første måneder ble det registrert nybiler for 12,4 milliarder, så totalt er nedturen på 3,2 milliarder. 

Men alt er ikke bekmørkt. 

Mens privatmarkedet preges av usikkerhet og kunder godt plassert på gjerdet, ble det registrert flere biler av næringslivet. Denne delen av registreringstallene til OFV er viktig, og i 1. kvartal var 45,4 prosent næringsbiler. Det er opp 8,1 prosent, og det ble registrert 10.096 nye biler av næringslivet i 1. kvartal. 

‒ Økningen betyr at mange bedrifter nå prioriterer å fornye sine kjøretøy, og kan være et tegn på at deler av norsk næringsliv nå går bra, sier Lundberg.

Nybilsalget nådde toppen i 2022, godt drevet av en pandemi hvor folk ikke reiste så mye og bilen ble en nøkkelfaktor. I tillegg ble salget drevet av stadig flere og bedre elbiler på det norske markedet. 

Resultatet var at for aller første gang passerte omsetningen tresifret milliarder, og endte på 101,4 milliarder kroner. Det var opp fra 92,4 milliarder i 2021 og 71,2 milliarder i det utfordrende koronaåret 2020.

OFV sier at de siste årene fram mot 2022 var preget av markedsvekst og økonomisk stabilitet – og at folk hadde en relativt god økonomi. 

Men så dukket den perfekte økonomiske stormen opp. Renten gikk opp, strømprisen eksploderte og inflasjonen skjøt fart. Resultatet var en markant nedgang i nybilsalget, og omsetningen endte på kun på 73,4 milliarder kroner. Det var så vidt bedre enn 2017 med 69,9 milliarder.  

‒ Nedgangstrenden har fortsatt inn i 2024, med mye usikkerhet både i markedet og blant folk. Nå dominerer nøkternhet og varsomhet kjøpsbildet, sier Magnus Lundberg. 

Med mindre gunstige renter og lånevilkår mener OFV at prioritering av store og dyre personbiler ser ut til å være satt på pause.  

‒ Sett over tid fungerer gjerne nybilsalget som en slags økonomisk temperaturmåler, og nå er temperaturen lav, sier han.

Ser man på nybilsaget som en økonomisk pekepinn viser tallene fra OFV at det er store geografiske forskjeller i Norge. 

Akershus topper med en nybilomsetning på nærmere 2,1 milliarder kroner, mens Oslo og Vestland har en verdiomsetning på henholdsvis 1,7 og 1,5 milliarder kroner.  

‒ Tallene speiler høy befolkningstetthet, betydelig økonomisk aktivitet og tyder på aktive markeder med sterk kjøpekraft, sier Lundberg.

‒ I motsatt ende ligger Finnmark og Svalbard. Her reflekterer totalverdiene både mindre befolkning og lokale økonomiske forhold som igjen påvirker kjøpsadferden.

Finnmark hadde for øvrig en omsetning på 0,1 milliarder kroner i 1. kvartal. 

Les også:

Debatt

Les mer om:

Nybilsalget OFV