Det er god grunn til å frykte for kaotiske tilstander rundt Oslo når den indre ringvei blir stengt. (Foto: NAF)

Kø-marerittet i Oslo kan koste 1,2 millioner i minuttet

Oslo-trafikken skal strupes de neste tre årene, og kostandene rundt et eventuelt kø-kaos kan bli skyhøye.


Grunnet utbedringer skal ring 1 i hjertet av Oslo stenges fra 1. juni, men det har allerede nå fått konsekvenser for mange.

For å påse at bussene faktisk kommer seg fram har elbilene blitt jaget bort fra kollektivfeltet, og konsekvensen er at det blir mer kamp om plassen på veiene.

Resultatet vet vi alle ‒ enda mer kø.

Ifølge NAF vil køene i og rundt hovedstaden koste bilistene 16 millioner kroner i tapt tid, og de har regnet ut at kun ett minutt ekstra i kø koster 1,2 millioner.

De har basert regnestykket på Vegvesenets egne tall for verdien av tiden bilistene taper på å stå i kø.   

‒ Trengsel har en høy pris. Kostnaden for samfunnet blir store når køene vokser, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

NAF sier at kostnadene for samfunnet i løpet av et arbeidsår er enorme.  

– Fire milliarder er det samfunnet taper på at du og jeg står i kø, sier Handagard.

‒ Det er høyt nok i seg selv. Men om køene i Oslo vokser, vil det også påvirke all gjennomgangstrafikken og varetransporten som er innom Oslo på vei ut til hele landet.

Med en stengt indre ring må trafikken som tilsvarer en 4-felts motorvei over på andre deler av veinettet i og rundt Oslo, og NAF frykter trafikkaos.  

– Vi er bekymret for at det blir tre år med stillstand på hovedveiene som går gjennom Oslo. Oslo mangler gode omkjøringsveier, og trafikken ledes inn på et veinett uten kapasitet, sier pressesjefen.

‒ Derfor etterlyser vi flere tiltak som gjør at pendlerne kan sette fra seg bilen. Ekstra busser, innfartsparkeringer og lavere pris på kollektivbilletter er grep som kan lette presset på veinettet.

NAF er også skeptisk til at elbilistene kastes helt ut av kollektivfeltet, og mener andre løsninger bør vurderes. De sier at ifølge spørreundersøkelsen NAFs Trafikantbarometer er det elbilistene som oppgir at de står mest i kø.

– Nå må veimyndighetene følge nøye med, sier Handagard.

‒ Om det viser seg at det er kapasitet til at elbilene kan bruke kollektivfeltet deler av døgnet eller om man er tre eller fire i bilen, bør det åpnes for det. Målet må være at flest mulig kan reise på den måten som passer dem, ikke å stenge ned en populær elbilfordel.

Ikke overraskende får NAF støtte fra Norsk elbilforening.

– Det er unødvendig strengt å kaste alle elbiler ut av kollektivfeltet ‒ dessuten er det uklokt, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Når folk samkjører med flere passasjerer er det bra for samfunnet, så det burde man oppmuntre til.

Elbilforeningen har fått henvendelser fra elbilister som fortviler over at den samkjøringen de har lagt opp til for å få hverdagslogistikken til å gå opp, ikke blir mulig.

– Samkjøring kan bidra til bedre kapasitetsutnyttelse på veien, og det trenger vi i den krevende perioden vi nå går inn i, sier Bu.

– Det er også svært uheldig at elektriske varebiler og lastebiler stenges ute fra kollektivfeltet.

Statens vegvesen har nå innført midlertidig forbud for elbiler i kollektivfeltene i Oslo og Akershus, og dette gjelder hele døgnet og uavhengig av hvor mange som er i elbilen. 

‒ Elbiler har kunnet kjøre i kollektivfeltene siden 2003, sier Halvard Gavelstad, prosjektleder trafikk i Statens vegvesen.

‒ Denne fordelen blir nå tatt bort av hensyn til bussenes framkommelighet. Andelen elbiler i kollektivfeltene, spesielt i rushtid er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket.

Kaoset i og rundt Oslo vil vare i tre år, og ring 1 stenges for vedlikehold 1. juni.

‒ Vi oppfordrer de som kan til å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå, sier Gavelstad. 

Les også:

Debatt