Det kan til tider være kaotisk på ladestasjonen, men stadig færre har en dårlig ladeopplevelse. (Fotos: Jamieson Pothecary/Norsk elbilforening)

Ladekøene krymper

Mange elbilister opplever fortsatt ladekø, men langt færre en tidligere.


Europa er nå der Norge var for ikke altfor lenge siden. De trenger nemlig flere ladere for at elbilen skal bli en suksess ‒ mange flere.

Ifølge organisasjonen ACEA som inkluderer flere av de store merkene har salget av elbiler gått tre ganger raskere enn utbyggingen av ladere mellom 2017 og 2023, og i fjor kom det til litt over 150.000 offentlige ladepunkter i EU.

Det er færre enn 3.000 per uke, og gjorde sitt til at totalen nå ligger på litt over 630.000. Det høres formidabelt ut, men er faktisk langt fra det som behøves.

Ifølge EU-kommisjonen er målet 3,5 millioner ladepunkter innen 2030, noe som betyr rundt 410.000 offentlige ladepunkter i året. Eller nærmere 8.000 per uke

Men ACEA anslår at det vil være behov for 8,8 millioner ladepunkter innen 2030, og det betyr 1,2 millioner ladere i året. Det er over 22.000 per uke, og åtte ganger mer enn det som kom i fjor.

‒ Enkel tilgang til offentlige ladepunkter er ikke «hyggelig å ha», men en vesentlig forutsetning for å redusere karbonisering av veitransport, i tillegg til markedsstøtte og et konkurransedyktig produksjonsrammeverk i Europa, sier ACEAs generaldirektør, Sigrid de Vries.

‒ Investeringer i offentlig ladeinfrastruktur må raskt økes hvis vi skal tette infrastrukturgapet og nå klimamålene. Vi trenger massemarkedsadopsjon av elbiler i alle EU-land for å nå Europas ambisiøse CO2-reduksjonsmål. Dette vil ikke skje uten utbredt tilgjengelighet av offentlig ladeinfrastruktur over hele regionen.

Norge er ikke med i EU, og har heller ikke utfordringen med at ladeutbyggingen ikke henger med utrullingen av elbiler. Faktisk er kanskje litt motsatt.

– Nå ser vi effekten av den gode ladeutbyggingen i Norge, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

‒ I dag har vi over 8.100 hurtigladere, og det betyr at vi holder tritt med elbilutviklingen og vel så det.

Effekten ser også Elbilforeningen. Tall fra Elbilisten 2024 viser at bare 42 prosent oppgir at de har opplevd ladekø av og til eller ofte, mens det var 53 prosent som oppga det ved forrige måling.

I tillegg er det færre som oppgir at de har opplevd lang tid i ladekøen. 26 prosent sier de har stått i kø over 20 minutter, og i fjor oppga 37 prosent det samme. Så også ned 11 prosentpoeng på dette området.

Det betyr at rent praktisk er det færre som må stå i ladekø i tillegg til at færre har en dårlig ladeopplevelse.

– Her går dataene i én og samme positive retning, sier Christina Bu, og legger til at det er gledelig.

Det har vært til dels kaotiske tilstander rundt hurtigladerne under populære utfartsdager, og det kom også noen rapporter om at elbilister sto i ladekø denne påsken.

‒ Antakelig er det færre og færre som opplever frustrasjon rundt ladingen, og selve tiden i en eventuell kø blir nok også kortere, sier Christina Bu.

Men det kan selvsagt oppstå ladekø også i tiden framover.

– Vi kan ikke bygge oss ut av all kø, men når elbilene rekker lengre og færre klumser med betalingen fordi vi har fått kortbetaling på plass, så vil det nok også bli bedre på de store utfartsdagene, mener generalsekretæren i Elbilforeningen.

Fakta om «Elbilisten 2024»

  • Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbilister.
  • Elbilisten 2024 er den 13. undersøkelsen som er gjennomført og har 15.300 respondenter.
  • Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbilistene er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 21.3. – 22.4.2024.
Les også:

Debatt