Nå kommer asfaltmaskinene, så vis hensyn om du treffer på asfaltlegging. (Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen)

Nå får din vei (kanskje) ny asfalt

Våren har kommet, noe som betyr at Statens vegvesen også er klar for en ny økt med asfaltlegging over hele landet.


Nå er det ikke Vegvesenet som selv legger ny asfalt på riks- og europaveiene, for dette en kontraktsarbeid. Foran årets sesong er det inngått 24 kontrakter, og totalt skal det legges ny asfalt for rundt 1,1 milliarder kroner med en totalvekt på 550.000 tonn.

Planen er at asfalteringen settes i gang når telen er borte, og nå vi runder mai kan det jobbes på samtlige veier. Som vanlig skal det legges ny asfalt over hele landet, og rundt 700 kilometer med riksvei skal få et nytt dekke.

I tillegg til årets asfaltlegging har også Statens vegvesen lagt planer for asfaltering av riksveiene de tre neste årene.

– Vi jobber nå etter en fireårig vedlikeholdsplan. Et lengre tidsperspektiv gir oss bedre muligheter for å samordne ulike tiltak og å vurdere ulike strategier. Dette gir oss muligheten til å se hele veien og ikke kun asfalteringen. Selv om mange synes det er flott med nylagt asfalt, hjelper det lite hvis vegen under asfalten også trenger vedlikehold, forteller Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen.

– Dette er vedlikehold satt i system. Vi skal se helheten. Dette vil gi oss riktig tiltak til riktig tid, noe som gir oss mer for pengene.

Nå er ikke planene hugd i stein, for asfalteringen er spesielt avhengig av tre forhold. Midler gjennom statsbudsjettet, prisnivået og unormalt stor veislitasje som gjør at det må omprioriteres.

Det siste skal bli mer sjeldent med årene, for Statens vegvesen stiller både bærekraftkrav og krav til levetid. De to tingene henger også sammen.

For klima- og miljøkravene vektlegges CO2-utslipp, noe som har hatt svært god effekt. Norge er nå ifølge Vegvesenet verdensledende når det gjelder klimakutt for asfalt, og utslippene er redusert med 30 prosent siden 2020. De ligger også godt an til å redusere CO2-utslippene på asfalt med 70 prosent innen 2030.

Men det er altså ikke alt når det kommer til krav.

– Vi har i flere pilotkontrakter lagt vekt på asfaltens egenskaper og kvalitet. Hvis vi får asfalt som varer lengre, er dette positivt både for klima og miljø og kostnadene, sier Lunaas.

Entreprenørene har selv muligheten til å velge massetype, sammensetning og hvilke materialer som brukes.

 – Sammen med bransjen jobber vi for å forlenge asfaltens levetid. I disse kontraktene får vi god nytte av entreprenørenes kunnskap og erfaring, og resultatet er et asfaltdekke som både er slitesterkt og klimavennlig til en konkurransedyktig pris, forklarer Thor Asbjørn Lunaas.

Allerede i disse dager rykker de første asfaltteamene ut, og dermed må bilistene ta hensyn til de som er ute og gjør veiene både bedre og tryggere.

– Hvert år oppstår det dessverre trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet, sier Lunaas.

– Vi ber alle trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til de som jobber langs vegene. De er på jobb for oss alle.

Vegvesenet legger til at det meste av asfaltarbeidet foregår på natten når det er minst trafikk langs veiene, slik som denne gjengen:

Her kan du sjekke hvor det kommer ny asfalt i år

Les også:

Debatt

Les mer om:

Statens vegvesen