Vektavgiften innført i 2023 blir nå redusert. (Foto: NAF)

Fjerner deler av den utskjelte vektavgiften

Det er et par ganske store nyheter i revidert statsbudsjett, inkludert en reduksjon av den litt merkelige vektavgiften som er innført.


Norge har blitt et globalt elbil-lokomotiv grunnet smart bruk av virkemidler, både gjennom økonomiske og praktiske fordeler.

Det var derfor mange som hevet på øyenbrynene da regjeringen innførte en vektavgift rettet mot alle nybiler. Grunnen er at elbiler med store batteripakker generelt veier mer enn andre biler av samme størrelse, og dermed ble elbilene straffet ekstra hardt.

Hvem som har funnet på dette er ikke godt å si, men regjeringen har muligens konkludert med at dette kanskje ikke var et av de smarteste grepene de har tatt.

For i revidert statsbudsjett har de nemlig kuttet deler av denne vektavgiften.

‒ Nå forventer vi at den reduseres ytterligere i statsbudsjettet for 2025, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Over i Sverige har det vært bråstopp i elbil-utrullingen etter at regjeringen fjernet incentiver, og mulig Ap/Sp-regjeringen er redd noe slik også skal skje i Norge. For fordelene har blitt utvannet de siste årene, og i tillegg til vektavgiften har det blant annet kommet moms på summen over 500.000 kroner.

Nå trimmes de altså litt. 

‒ Elbilene som kommer under den magiske grensen på 500 000 kroner, vil nyte godt av den reduserte vektavgiften, sier Handagard.

Men målet om at alle nye biler skal være elbiler allerede til neste år virker uansett ganske urealistisk akkurat nå. 

‒ Vi vet at avgiftspolitikken er viktig for å nå målet om bare elbiler i nybilsalget fra 2025. Regjeringen gjør nå et grep som kan virke positivt i overgangen til elbiler, sier Handagard. 

‒ Ikke minst er det et viktig signal at det ikke varsles nye økninger på elbilavgiftene fra neste år. Det forventer vi at regjeringen følger opp i budsjettet til høsten.

Det tas også andre viktig elbil-grep. 

Regjeringen foreslår nemlig en endring for momsreglene for leasing og bilutleie. 

– Nå blir det mer attraktivt å velge elbil som leasingbil og det blir lettere å finne en elektrisk leiebil, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

Finansdepartementet forklarer at om kjøretøy brukt innen leasing, bilutleie og drosjevirksomhet videreselges innen fire år må fradraget tilbakeføres forholdsmessig. 

Bakgrunnen er at de vil unngå at biler omsettes videre i bruktmarkedet uten avgift.

Etter gjeldende regler nedskrives tilbakeføringsbeløpet ofte raskere enn kjøretøyene faller i verdi, og dermed kan næringsdrivende få en utilsiktet støtte gjennom merverdiavgiften.

– Regjeringen foreslår mer nøytrale regler for leasing, bilutleie og drosjer. Når fradrag nå skal beregnes ut fra faktisk verdifall i stedet for sjablongverdier, får vi en riktigere skattlegging av kjøretøy i disse næringene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Bu mener denne endringen er viktig. 

‒ Bedriftene kjøper halvparten av alle nye personbiler. Derfor er endringen svært viktig når vi skal elektrifisere hele nybilsalget innen 2025, sier generalsekretæren.

Elbilforeningen viser til nybilsalget, hvor leasing- og næringsmarkedet i 1. kvartal hadde en elbilandel som var 13 prosentpoeng lavere enn privatmarkedet.

‒ Vi vil rose regjeringen og SV for å tak i et svært viktig hinder for å nå klimamålet om 100 prosent elbilandel i nybilsalget neste år, sier Bu.

Les også:

Debatt