Volvo EX30 er en favoritt i Skandinavia, og var på topp i Norge, på 2. plass i Danmark og 3. mest registrerte nybil i Sverige i april. (Fotos: Volvo)

Elbilene henger etter i Sverige og Danmark

Mens elbilene har 90 prosent andel av nybilsalget i Norge, sliter de to øvrige skandinaviske landene litt mer med det helelektriske salget. Men generelt peker nå pilene opp for nybilsalget.


Det har vært en tøff vinter for både bilimportører og nybilselgere i Skandinavia, for det har vært en nedtur i markedet og nesten tomme butikker.

Men det er nå lysere tider, og det inkluderer også bilmarkedet. April bød på en stor økning i Danmark, en solid i Norge og en litt mindre i Sverige.

Over hos danskene økte salget med 27 prosent målt mot samme periode i fjor, Norge fulgte hakk i hæl med 25 prosent og i Sverige gikk nybilsalget opp med 4 prosent.

Så de økonomiske utfordringene vi har sett her hjemme som har preget nybilsalget er altså ikke en særnorsk ting, men også nabolandene har slitt med det samme.

‒ Våren er gjerne en tid hvor det blir høyere fart i nybilsalget, forklarer direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

‒ Det ser vi nå er tilfellet også i Danmark og Sverige. Når troen på økonomisk bedring stiger, så øker også kjøpelysten, og folk kan i større grad enn tidligere i år realisere ønsket om en ny bil.

Når det gjelder Norge er det flere ting som bør gi et friskere nybilmarked. 

‒ Nå er det en lysning og signaler om at renten på sikt skal ned. Samtidig ligger det an til et lønnsoppgjør her hjemme som kan bidra positivt. Dette gjør nok også sitt til at noen flere besøker bilbutikkene for å bytte ut sin gamle bil med en ny.

For nybilbransjen har utfordringene stått i kø. En pandemi skapte en masse trøbbel, og en krig i Ukraina kastet ytterligere ved på bålet rundt en global delemangel. Resultatet var en forsinkelse i billeveransene. 

Nå er dette løst, og mange forhandlere har igjen biler på lager, samt at det kjøres en masse kampanjer som gir rimeligere rente og ikke minst priskutt på utvalgte modeller. 

Alt dette har fått nybilsalget opp et gir. 

‒ Men vi skal merke oss at det er mer moderasjon i nybilsalget nå enn for bare få år siden, da økonomien var bedre og rentene svært lave, påpeker Solberg Thorsen.

‒ Mange velger nå langt rimeligere og mindre biler, og disse kommer det stadig flere av i ulike merker og modeller.

Når det gjelder Skandinavia er det ikke overraskende SUV-modeller som topper, men over i Danmark som er et langt mer kompakt land er småbiler i ulike klasser mer populært enn i Norge og Sverige.

Så var det dette med elbiler.

Norge er som kjent det globale fyrtårnet når det kommer til de helelektriske bilene, og allerede i april 2021 hadde slike en markedsandel på over 50 prosent av det totale nybilsalget. Ja, som de aller første i verden. 

Slik så det ut for april-måneden for tre år siden, ifølge OFV:

 • Norge: 54,9 prosent elbiler
 • Danmark: 6,5 prosent elbiler
 • Sverige: 22,7 prosent
Spoler vi fram et år så hadde elbilene i alle tre land ytterligere framgang, og slik så det ut april 2022:

 • Norge: 74,1 prosent elbiler
 • Danmark: 13,2 prosent elbiler
 • Sverige: 25,2 prosent elbiler
Framgangen fortsatte, og i april 2023 så det slik ut:

 • Norge: 83,2 prosent elbiler
 • Danmark: 28,7 prosent elbiler
 • Sverige: 34,1 prosent elbiler
Men om vi hopper ytterligere ett år fram og til 2024 har utviklingen snudd i Sverige, mens Norge og Danmark har fortsatt framgangen.

Slik så det ut i april 2024:

 • Norge: 89,4 prosent elbiler
 • Danmark: 42,9 prosent elbiler
 • Sverige: 30,2 prosent elbiler
På ett år har altså Norge hatt en framgang på 6,2 prosentpoeng og Danmark på hele 14,2 prosentpoeng, mens Sverige har hatt en tilbakegang på -3,9 prosentpoeng.

Måler vi tallene for forrige måned med OFV-tallene fra april 2020, altså for fire år siden, får vi denne listen når det kommer til elbilandelen av nybilsalget:

 • Norge: Opp 40 prosentpoeng
 • Danmark: Opp 39,2 prosentpoeng
 • Sverige: Opp 24,5 prosentpoeng
Danmark har altså hatt en solid økning det siste året, og det ble registrert nærmere 90 prosent flere elbiler i april enn samme måned i fjor. Likevel er elbilsalget der lagt bak det Norge hadde i april 2020, hvor salget var på 49,4 prosent av nybilsalget den måneden.

For Sverige er utviklingen for elbiler negativ, og andelen i april er faktisk bak det Norge hadde i 2018 (31,2 prosent). Elbilutrullingen i Sverige henger altså seks år etter Norge.

Nedgangen var på nærmere 8 prosent i april, og svenskene foretrekker nå ladehybrider. Ifølge OFV økte salget av ladbare bensinhybrider med drøyt 22 prosent sammenlignet med april 2023. I Sverige sto ladbare hybrider og hybrider for om lag en tredjedel av nybilsalget hittil i år, opplyser OFV.

Så får vi se om Volvo EX30 setter fart på det svenske elbilsalget, for dette var den 3. mest populære nybilen der i april:

Både i Norge og Danmark faller salget av ladehybrider, og OFV sier at de er i ferd med å nulles ut i de to landene. I Norge kom det kun til 178 ladehybrider i forrige måned, en nedgang på voldsomme -74.7 prosent målt mot april 2023. 

Selv om både Sverige og spesielt Danmark ikke holder et norsk tempo, mener OFV at interessen for elbiler spesielt i Danmark er tydelig.

‒ I Sverige er elbil-incentivene fjernet. Nedgang i elbilsalget i Sverige har altså kommet parallelt med en markant økning i salget av ladbare bensinhybrider, sier Øyvind Solberg Thorsen, som mener dette viser hvor viktig fortsatt bruk av incentiver er for å holde elbilsalget høyt.

Han kan fortelle at inflasjonen er synkende i hele Skandinavia, og det nå forventes vekst i nybilsalget. Det er også ventet en lønnsvekst, men det er negative skyer i form av usikkerhet blant annet knyttet til verdensøkonomien som påvirker de enkelte land.

OFV sier at personbilbestanden i Danmark og Norge er ganske lik, rundt 2,8 millioner registrerte personbiler totalt, mens Sverige har drøyt fem millioner personbiler. Dette gjenspeiler også befolkningsmengden i de tre landene, så i snitt eier både nordmenn, svensker og dansker omtrent like mange biler.

Men i Norge eier vi langt flere elbiler. 

Les også:

Debatt

Les mer om:

Elbiler Nybilsalget OFV