Det avdekkes mye feil med dekk på Svinesund, og her er det et nederlandsk vogntog med altfor dårlige dekk. (Fotos: Statens vegvesen)

Fikk dekk- og kjettingbot på 158.500 kroner!

Det må vel være en slags rekord. En irsk transportør satt igjen med en bot på 158.500 kroner etter å ha blitt stoppet på Svinesund. Og nei, denne kan ikke tas på avbetaling.


Hver eneste dag blir det avdekket tungtransport på vei inn i Norge som har feil og mangler, og selv om bøtene ofte svir er de som regel håndterbar.

Onsdag gjennomførte som vanlig Statens vegvesen kontroller på den trafikkerte Svinesund-grensen, og her hadde de fokus på to ting ‒ tunge kjøretøy og vinterutrustning. 

Også som vanlig ble det avdekt feil og mangler også under onsdagens kontroll, som ble gjennomført både på dagen, kvelden og natten. 

Totalt ble det registrert 277 tunge kjøretøy på kontrollplassen, og i tillegg ble sju lette kjøretøy sjekket. Og la oss ta det positive først. 

For en av grunnen til at Vegvesenet avholder kontroller er å påse at også de proffe sjåførene bruker bilbeltet, og denne onsdagen var oppløftende ‒ samtlige 277 ble observert med det livsviktige beltet. 

Men som vanlig ble det mange bøter på tungtransportørene. Sjekk dette:

  • Antall anmeldelser: 1
  • Antall overlastgebyr: 5
  • Antall bruksforbud: 20
  • Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 46
  • Antall dekk/kjettinggebyr: 16
  • Antall andre gebyr: 12
  • Antall sjåfører med brudd på kjøre- og hviletid: 3
Det var altså 20 som fikk kjøreforbud, noe som betyr at disse kjøretøyene faktisk var for farlig til å slippes løs i den norske trafikken. Det er tankevekkende mange, men dessverre ikke et veldig unormalt høyt tall. 

Dette inkluderer et svensk vogntog som hadde en last som hadde forflyttet seg ut på siden av kjøretøyet, og dette måtte flyttes tilbake og sikres før videre kjøring.

Bildet helt øverst viser hvordan dekkene til et nederlandsk vogntog som ble sjekket så ut, og her var mønsterdybden under det tillatte. 

Det var også et polsk vogntog som hadde manglende lastsikring, og her var flere av stroppene for slitte. Disse måtte dermed byttes ut før videre kjøring, og føreren kunne heller ikke forevise korrekt antall kjettinger og to av dekkene var under lovlig minimum. 

Resultatet var et ganske sviende gebyr på 14.500 kroner til fører.

Men det kunne vært verre, noe en irsk transportør fikk oppleve. 

Her var det et følge med åtte vogntog som ble stoppet for kontroll, og de var alt annet enn klar for røffe norske vinterveier. 

Kontrollørene avdekte raskt at de ikke hadde med seg korrekt antall kjettinger, i tillegg til at flere av vogntogene heller ikke hadde dekk for vintersesongen. 

Boten, ja, den ble skyskraperhøy, for Vegvesenet melder at gebyret endte på solide 158.500 kroner. 

Hva gjør man da? Jo, det var bare å punge ut på stedet, men det hjalp dem ikke videre. For før de fikk komme inn til Norge måtte gjengen også skaffe kjettinger og nye dekk, så det ble en skikkelig blå-mandag for disse irene på en vanlig onsdag. 

Og det som vel må være en rekordhøy bot for manglende kjetting og dekk?

I tillegg ble det gjennomført en mobil kontroll, og her ble det blant annet anmeldt en fører som hadde en henger med manglende bremser og en lyskabel som ikke var koblet til. Hengeren ble også avskiltet.

Så vær obs på at Vegvesenet sjekker biler med hengere, så ikke slurv med dette når våren kommer og hengeren tas fram igjen.

Men som noen irer nå er smertelig klar over, våren er ikke her helt ennå.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Statens vegvesen