Det bygges nye rekkverk hver eneste dag, og det for å holde deg enda litt mer sikker ute på veiene. (Fotos: Mesta)

Rundet én million meter med nytt rekkverk

Norge har en nullvisjon rundt drepte på veiene, og nye rekkverk spiller selvsagt en viktig rolle. Det vet Mesta bedre enn de fleste. Og ja, senk farten forbi rekkverk-arbeiderne!


Sitter du og arbeider med noe som du ikke ser enden på? Vel, trøsten er at det finnes noen som har en enda mer «uendelig» oppgave ‒ rekkverkbyggerne hos Mesta. 

Selskapet har et samfunnsoppdrag som er litt viktigere enn de fleste andre, nemlig å sørge for at vi kommer oss trygt hjem hver eneste dag. Og da må det bygges og vedlikeholdes rekkverk. Mye rekkverk. 

Mesta melder nå at de i løpet av de siste årene har satt opp formidable én million meter med rekkverk, og det grunnet vogntog og stadig tyngre biler stiller høyere krav til disse.

‒ Nytt rekkverk redder liv, slår Irene Uldal Kåsa, prosjektleder for rekkverk i Mesta, fast.

Norge har som kjent mange fjell og daler, og en utforkjøring kan fort få tragiske utfall. Så rekkverkene skal hindre utforkjøringer, og på samme tid fange opp kjøretøyene på en sikker måte. 

Så når ulykken først er ute blir konsekvensene mindre, og det er også viktig at rekkverkene faktisk er moderne.

‒ For Mesta er det viktig å holde oss oppdatert på det som skjer innen sikkerhet og utvikling innen veivedlikehold – også innen rekkverk, sier Oddmund Lefdal, konserndirektør for anlegg og spesialproduksjon i Mesta.  

‒ Vi ønsker å bidra for å trygge trafikantene på en best mulig måte, og arbeide slik at vi kan støtte offentlige oppdragsgivere i arbeidet med å nå null-visjonen.

Hver dag setter Mesta opp nye rekkverk, vinter som sommer. Et arbeidslag befinner seg for eksempel nå på riksvei 4 mellom Oslo og Gjøvik.

Der er maskinen i gang med å borre seg ned i bakken, og selv om vi skriver vinter er det heldigvis lite tele. Men utfordringen er uansett at det må bores dypt nok slik at rekkverkstolpene blir stødige nok. 

Internt i Mesta kaller de seg for «rå på rekkverk», og hver eneste dag jobber de seg sakte men sikkert framover ‒ meter for meter. 

Men det er langt fra ufarlig, for lufttrykket fra bilene og vogntogene som kjører forbi merkes godt.

Rekkverk-sjef Irene Uldal Kåsa sier at arbeiderne daglig opplever biler som fyker forbi i en altfor høy hastighet, og ber innstendig om at bilistene respekterer skiltene som er satt opp ved arbeidsstedene.

‒ Ta hensyn til folka som jobber langs veien. De jobber for å trygge turen din! sier Kåsa.

Nå er ikke det å beskytte bilister fra å kjøre inn i en fjellvegg, ned skarpe bakker eller enda verre, stup, noe nytt, og i gamle dager hadde stabbesteinene denne jobben. Men de er for lengst historie. 

Nå jobbes det hele tiden med å utvikle rekkverk som skal bli stadig mer effektive for den jobben de skal gjøre ‒ forhindre skader. 

Mestas rekkverkgjeng har dermed en «uendelig» jobb med å jevnlig skifte ut rekkverk, for ikke bare blir rekkverk litt utdaterte ‒ de slites også av både vær og vind, og ja, den beryktede salten som også tar knekken på bilene. 

Mesta sier at det mest vanlige er vedlikehold hvor årsaken til utskiftingen er alder, slitasje som rust og råtning, eller ulykker og påkjørsler som gjør at rekkverket er ødelagt eller svekket.

‒ Nytt rekkverk har også bedre kvalitet enn tidligere, sier Kåsa, og viser til at de nye kravene til rekkverk baserer seg på ny kunnskap om hvordan rekkverk skal bygges for å øke sikkerheten.

Nå er ikke gjengen på riksvei 4 det eneste rekkverklaget som er på jobb. Mesta har slike lag spredt utover hele landet, på oppdrag for fylkeskommunene, Statens vegvesen, kommuner, private og andre entreprenører.

Så neste gang du kjører forbi dem kan du jo huske på at de gjør en livsviktig jobb nettopp for deg, og at arbeiderne der ikke bør utsettes for unødvendig fare bare fordi førerne ikke gidder å slakke farten i noen sekunder.

Dette sier regelverket om hvorfor rekkverk settes opp:  

  • Forhindre påkjørsel av farlige faste sidehindre
  • Forhindre utforkjøring ved høye og bratte veiskråninger, dype grøfter, vann og lignende
  • Forhindre kollisjoner mellom møtende kjøretøyer
  • Beskytte trafikanter og andre som befinner seg langs eller nær veien mot kjøretøyer på avveie
  • Beskytte spesielle anlegg nær veien, for eksempel jernbane, drivstofftanker og lignende, mot kjøretøyer på avveie
  • Forhindre skade på veikonstruksjoner, for eksempel bruer, på grunn av kjøretøy er på avveie
  • Forhindre at kjøretøyer på avveie faller ned på vei, jernbane eller elv som går under veien
Rekkverk skal fungere slik at det ved påkjørsel leder kjøretøyet langs rekkverket til kjøretøyet stopper, eller leder kjøretøyet tilbake til kjørebanen, men ikke lenger ut enn at det unngår å kollidere med møtende kjøretøyer.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Forbruker Mesta