Advokat Vigdis Svennungsen ber bilkjøpere være obs på en ny standardkontrakt ved nybilkjøp. (Foto: NAF)

Advarer mot potensiell prisøkning i ny kjøpekontrakt

Mange nybilselgere har tatt i bruk en ny kontrakt fra Norges Bilbransjeforbund (NBF), og NAF og Forbrukerrådet er bekymret.


Det er ventet at det kommer til rundt 110.000 nye biler i 2024, og siden mange av disse forhåndsbestilles blir det også en venteperiode fra bestilling til faktisk levering.

I løpet av den tiden kan også prisen på avgiften ha justert seg, og da kan det potensielt være dårlig nytt at mange selgere har tatt i bruk en oppdatert kjøpekontrakt fra NBF.

‒ De nye kontraktene kan skyve en saftig ekstraregning over på deg som kjøper ny bil, hvis bilavgiftene skulle øke før bilen er levert. Det vil også gjelde om bilen er forsinket. Vi oppfordrer bilkjøperne til å ta forbehold før de signerer, sier Vigdis Svennungsen, senior advokat i NAF.

Det er faktisk kun ett ord som gjør NAF bekymret med den nye kontrakten, og det er «avtalt».

Ifølge NAF het det tidligere i kontrakten til NBF at bilkjøperen ikke skulle belastes økning i engangsavgift og omregistreringsavgift som kom etter avtalt leveringstidspunkt, men teksten er nå endret gjennom formuleringen «før levering» og ikke «før avtalt levering».

‒ Før hadde du beskyttelse mot prisøkninger på mer enn 6 prosent av kjøpesummen, også inkludert avgifter. Nå senkes terskelen til 3 prosent, og det er bra, sier Svennungsen.

‒ Men når avgifter holdes utenfor, og du i tillegg får ansvar for prisøkninger helt fram til bilen faktisk er levert, øker risikoen din ved forsinkelser.

NAF ber nå kundene sikre seg mot en slik prisøkning før de signerer kontrakt.

‒ Dette bør skje skriftlig, enten som påskrift på kontrakten eller per e-post, sier Svennungsen.

‒ Vi mener det er urimelig at kjøper sitter med hele ansvaret dersom prisen øker, også etter avtalt levering. Vi kan fort komme opp i en ny situasjon der elbiler blir forsinket.

Bilbransjen har opplevd til dels store forsinkelser knyttet til leveringer av nye biler de seneste årene, både grunnet en datakortmangel, en pandemi og krigen i Ukraina.

Nå skaper opprørere i Rødehavet trøbbel for den viktige skipsfarten, noe som gir utfordringer knyttet til forsyningene mellom Asia og Europa. Dette har allerede gitt følger her i Europa, og Tesla har blant annet blitt tvunget til å pause den tyske produksjonen for en periode.

Forbrukerrådet mener også at bilkjøperen blir sittende med et for stort ansvar gjennom den nye kontrakten.

‒ Pris er en viktig del av vurderingen når man kjøper bil, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

‒ Denne endringen gjør at det blir stor usikkerhet om hva bilen faktisk vil koste til slutt.  Når avgifter holdes utenfor beregningene vil vi i beste fall være like langt som før endringene.

Han understreker at forbrukeren som blir møtt med standardkontrakter laget av næringslivet har særskilt beskyttelse.

‒ Det skal mindre til før vilkår i slike kontrakter ansees som urimelige, sier Iversen, og viser til at avtalevilkår som medfører betydelig skjevhet til skade for forbrukeren kan settes til side.

Norges Bilbransjeforbund mener at det ikke er grunn til å kritisere endringen.

«Tidligere var det uklart hvem som eventuelt skulle betale økningen i offentlige avgifter. I tillegg måtte kundene akseptere maks 6 prosent økning i produsentenes bilpris før de eventuelt kunne heve kjøpet, skriver de på sin blogg.

«Med endringene kommer det klart fram at kunden betaler eventuelle økninger i offentlige avgifter. Noe som er i overensstemmelse med gjeldende lovverk, herunder merverdiavgiftsloven paragraf 22-1. Dette kan vi forstå at man formelt ser på som en endring ikke i favør av kunden. I praksis vil det, etter vår erfaring, ikke være særlig problematisk. Men for å balansere halverte vi prosenten, fra 6 til 3 prosent, som kundene måtte akseptere i prisøkning», skriver de videre.

NBF sier videre at det er svært sjeldent at avgiftsøkning eller prisoppgang fra produsent medfører konflikter, og hevder altså at kunden i praksis kommer godt ut av den nye prisklausulen.

Les også:

Debatt