Volvo Trucks har på gang en litt mer spesiell hydrogenløsning. (Fotos: Volvo)

Volvo utvikler lastebiler med hydrogen-forbrenning

Store lastebiler trenger enorme batterier om de skal kjøre på elektrisk kraft, og da kan løsningen være hydrogen. Nå utvikler Volvo lastebiler med hydrogen-forbrenning.


Det er noen utfordringer med batterielektriske lastebiler. Disse kjempene, spesielt de som skal kjøre langt, trenger selvsagt store batteripakker. Det går utover bærekraften og selvsagt utsalgsprisen, og i tillegg må disse lades med den utfordring det gir.

Da kan alternativet være hydrogen, spesielt om disse fylles med grønt hydrogen som kutter CO2-utslipp.

Volvo Trucks har på gang lastebiler med forbrenningsmotor som kan gå på nettopp grønt hydrogen, og som tar steget enda et skritt nærmere fossilfri tungtransport. Dette er altså en annen løsning enn for eksempel vanlige hydrogenbiler, som bruker brenselcelle til å generere strøm. Volvo jobber også med en slik løsning.

Svenskene sier at lastebiler som kjører på hydrogen i stedet for fossile drivstoff er en måte å gjøre transport fossilfri, og at hydrogendrevne lastebiler vil være spesielt egnet på lange distanser og i regioner hvor det er begrenset med ladeinfrastruktur eller tid til å lade batterier.

De har også satt en ganske ambisiøs tidsramme på disse. De skal begynne med kundetesting av lastebilene i 2026, og deretter er planen at de skal komme til salgs mot slutten av dette tiåret.

Volvo er allerede i gang med tester i laboratorium og i kjøretøyer, og blir dermed en del av en stadig voksende familie som består av batterielektriske lastebiler, brenselcelleelektriske lastebiler og lastebiler som går på fornybare drivstoff slik som biogass og HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

– Lastebiler som beholder den tradisjonelle forbrenningsmotoren, men går på hydrogen, vil ha den samme ytelsen og påliteligheten som våre dieseldrevne lastebiler, men har i tillegg den fordelen at de potensielt kan ha netto null CO2-utslipp tank-til-hjul, sier Jan Hjelmgren, leder for produktledelse og kvalitet i Volvo Trucks.

‒ De blir et verdifullt tillegg til våre batterielektriske lastebiler, som har vært på markedet i flere år.

Volvo sier at lastebiler med forbrenningsmotorer som går på grønt hydrogen har potensialet til å levere netto null CO2-utslipp når de bruker HVO som tenningsdrivstoff, og er kategorisert som nullutslippskjøretøy i henhold til de planlagte nye EU-standardene for CO2-utslipp.

– Det er tydelig at det trengs flere typer teknologi for å gjøre tungtransport fossilfri, sier Hjelmgren.

‒ Som en verdensomspennende lastebilprodusent må vi hjelpe kundene våre ved å tilby et vidt spekter av løsninger som senker CO2-utslippene, og kundene kan velge sine alternativer basert på transportoppdrag, tilgjengelig infrastruktur og priser på grønn energi.

Lastebiler med hydrogendrevne forbrenningsmotorer vil benytte høytrykks direkteinnsprøytning kalt HPDI (High Pressure Direct Injection), en teknologi hvor en liten mengde tenningsdrivstoff sprøytes inn under høyt trykk for å gjøre kompresjonstenning mulig før hydrogen tilsettes.

Fordelene med denne teknologien er blant annet høyere energieffektivitet, lavere drivstofforbruk og økt kraft i motoren, melder Volvo.

Volvo Group oppretter nå et felles foretak med Westport Fuel Systems for å utnytte HPDI-teknologien, og dette foretaket er forvente å være operativt i nær framtid.

Fakta:

  • Hydrogendrevne lastebiler fra Volvo vil ha en rekkevidde i drift sammenlignbar med mange dieseldrevne lastebiler, avhengig av type transport.
  • På grunn av de lave CO2-utslippene fra forbrenning av hydrogen blir disse lastebilene kategorisert som nullutslippskjøretøy i henhold til de nye EU-standardene for CO2-utslipp.
  • Motorer som forbrenner hydrogen vil også avgi veldig små mengder NOx og partikler.
  • Hydrogen kan også brukes til å drive brenselcelleelektriske lastebiler, hvor strøm blir produsert ombord på lastebilen. Brenselcelleelektriske lastebiler har ingen avgassutslipp, kun vanndamp.
Les også:

Debatt

Les mer om:

Lastebiler Volvo Trucks