Verste ulykkesmåned på 6 år

Hele 21 personer mistet livet i trafikken i mai, og ikke siden juli 2016 har så mange blitt drept i trafikken i løpet av en måned.


Statens vegvesen og Trygg Trafikk melder at totalt 46 mennesker har mistet livet i trafikken så langt i år, og det er nærmere dobbelt så mange som i samme periode i fjor. Da mistet 24 personer livet i løpet av årets fem første måneder.

‒ Det er bekymringsfullt og en stor nedtur at så mange har mistet livet i trafikken hittil i år, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner i Trygg Trafikk.

– Antall drepte har i mange år gått ned. I fjor omkom 80 personer i trafikken, dette var lavest antall omkomne på flere tiår.

Trygg Trafikk sier at vi må helt tilbake til 2008 for å finne en mai-måned med flere omkomne, og da mistet 28 personer livet.

Statens vegvesen melder at forrige måned var den verste ulykkesmåneden på 6 år, og den følger opp trenden i april hvor det også var mange omkomne i trafikken.

‒ Det er en forferdelig utvikling vi ser nå i mai, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

‒ Før det var også april en måned med mange alvorlige ulykker og 13 omkomne. Det er urovekkende tall, og det gjør at vi er nødt til å diskutere om det er noe vi kan gjøre på kort sikt for å hindre en videre negativ utvikling.

Det er fire fylker som skiller seg spesielt negativt ut så langt i år ‒ Viken har 8 omkomne, Rogaland og Nordland har 7 og Vestfold og Telemark har 6 omkomne. Møre og Romsdal er det eneste fylket som fortsatt ikke har opplevd dødsulykker.

18 av de 21 omkomne i mai var menn, og 13 var 55 år eller eldre, melder Vegvesenet.

‒ Dette er en trafikantgruppe som generelt har mye kjøreerfaring. Det bekymrer oss derfor at så mange i denne gruppen omkommer i trafikken, sier Ranes.

Bakgrunnen for den nedslående økningen er foreløpig ukjent, men MC-sesongen er nå i gang og 5 av de 21 omkomne i forrige måned var godt voksne MC-førere.

‒ Det er urovekkende at vi nå går nå inn i sommersesongen og forventer at enda flere legger ut på kortere eller lengre turer på MC. Motorsyklistene må ta inn over seg hvor sårbare de er i trafikken, og ta ansvar for sin egen sikkerhet, sier Ranes.

Det var mange singelulykker i mai, og ifølge Bryner hos Trygg Trafikk skyldes slike ofte uoppmerksomhet eller for høy fart.

‒ Det har også vært mange møteulykker. Over 70 prosent av dødsulykkene er singel- eller møteulykker, sier hun.

– Moderne berøringsskjermer i nye biler og bruk av mobiltelefon er faktorer som kan skape livsfarlige situasjoner. Det er ikke mange sekunders uoppmerksomhet som skal til før ulykken er et faktum.

– Vender du blikket bort i bare to sekunder, kan du tilbakelegge en lang strekning «i blinde», forklarer hun videre.

Norge har de siste årene jobbet målrettet for å gjøre trafikken sikrere, og Norge har da også vært det mest trafikksikre landet målt i antall omkomne per én million innbygger.

‒ Vi vet at trafikksikkerhetsarbeidet vårt fungerer godt, det viser resultatene vi har oppnådd gjennom lang tid, sier Ranes.

‒ Med nullvisjonen som grunnlag, har vi med kunnskapsbaserte tiltak og nært samarbeid med andre aktører, klart å redusere tallet på trafikkdrepte kraftig ‒ fra 310 i 2002 til 80 i fjor.

Avdelingsdirektøren legger til at våre veier er blant de sikreste transportsystemene i verden, og at Vegvesenet sammen med andre skal jobbe videre med å sikre trafikken.

‒ Spørsmålet er om det er noe vi kan eller bør gjøre mer av, eller i tillegg, sier Ranes.

Trygg Trafikk understreker at trafikken blir stadig mer krevende, og samhandling er avgjørende for sikkerheten. 

– Vi har alle et ansvar for å ta hensyn, være oppmerksom og opptre forsvarlig. Nå må vi skjerpe sansene og være mer årvåkne når vi ferdes i trafikken. Det er det eneste strakstiltaket vi alle kan gjøre noe med for å unngå nye dødsulykker, oppfordrer Cecilie Bryner.

Pinsen står nå for dør, og en langhelg betyr mye trafikk på veiene.

‒ Vi må huske å bruke bilbeltet, vi må holde fartsgrensen, kjøre rusfritt og sørge for å ha oppmerksomheten vår på veien, sier Guro Ranes.

‒ Vi kjenner ikke detaljene om hva som ligger bak de enkelte dødsulykkene den siste tiden, men dette er faktorer som vi vet bidrar til at ulykker skjer, eller til at skadeomfanget øker. Kjør forsiktig, vi vil at alle skal komme trygt fram.

FylkeAntall omkomnemai 2022Antall omkomnejanuar-mai 2022
Viken38
Oslo02
Innlandet04
Vestfold og Telemark56
Agder13
Rogaland07
Vestland33
Møre og Romsdal00
Trøndelag34
Nordland47
Troms og Finnmark22
I alt2146

Les også:

Les mer om:

Nyheter