Det er gjennomført voldsom mange kontroller av tunge kjøretøy bare i år. (Foto: Red Ant, Statens vegvesen)

Vegvesenet har sjekket 300.000 tunge biler

For å gjøre norske veier tryggere har Statens vegvesen kontrollert et voldsomt antall tunge kjøretøy, og sjåførene må være innstilt på å bli sjekket 24 timer i døgnet.


Daglig kommer det meldinger fra Statens vegvesen om at de har gjennomført kontroller, og ofte blir det avduket feil og mangler med nærmere halvparten av bilene. Det høres skummelt mange ut, men det er en grunn til den høye prosenten.

De som er ute og sjekker tunge kjøretøy er nemlig svært rutinerte, og ofte viser det seg at de bilene som vekker mistanke også har noen feil og mangler. Så de treffer altså blink veldig ofte.

Statistikken til Vegvesenet viser at de så langt i år har kontrollert hele 300.000 kjøretøy, og av disse har 50.000 blitt valgt ut for en mer omfattende kontroll.

‒ Generelt er det veldig god tilstand på de tunge kjøretøyene som er ute på veiene våre, understreker Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

‒ Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter.

Det er dog en feil som går igjen, og dette er en som enkelt kunne vært unngått. 

‒ Vi forstår godt at sjåførene vil gjøre det hyggelig i kjøretøyet. Det er jo arbeidsplassen og overnattingsstedet deres i lengre perioder av gangen. Men bamser, vimpler og andre personlige gjenstander som hindrer sikten, kan vi ikke akseptere. Det går ut over trafikksikkerheten, sier Wigdel.

I vinter sjekket de også dekk og kjetting på over 51.000 kjøretøy.

‒ Over tid har vi sett en gledelig utvikling og en nedgang i ilagte gebyr og bruksforbud. Av de kontrollerte ble kun 140 ilagt bruksforbud og vi skrev ut 2.284 gebyrer. Vi mener det viser at våre kontroller virker og bidrar til at flere følger reglene, sier Wigdel.

De gjennomfører ikke bare kontroller for sikkerhetens del, for Vegvesenet følger også opp regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. 

Her samarbeides det tett med andre kontrolletater, og i vår innledet de et tverretatlige a-krimsamarbeidet med Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og politiet, 

Det er gjennomført kontroller av tungtransport over hele landet som en del av den felles innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i bransjen, og siden januar er det gjennomført over 100 samarbeidskontroller, opplyser Vegvesenet. 

‒ Dessverre ser vi at enkelte aktører bryter ulike regelverk for å underby konkurrenter og vinne kontrakter, sier Kjetil Wigdel, 

‒ En styrket innsats for å sikre like konkurranseforhold, trygge arbeidsforhold og rett lønn til de som jobber som sjåfører er derfor viktig.

Les også:

Debatt