Statens vegvesen skal nå sjekke om resirkulerte bilskilt kan brukes igjen. (Fotos: Statens vegvesen)

Tester ut bilskilt laget av resirkulert aluminium

Det leveres ut 700.000 bilskilt hvert år, så selv om de veier 170 gram blir det totalt en anselig mengde aluminium. Så hva med å bruke resirkulert skilt?


Bilverden har de siste årene blitt svært opptatt av bærekraft, og en av de tingene som skaper hodebry er bruk av aluminium. Dette materialet bidrar nemlig vesentlig til karbonregnskapet.

Flere av bilprodusentene har tatt grep, inkludert Porsche. I fjor inngikk de et samarbeid med Hydro, den norske aluminiumsgiganten, og målet er å redusere karbonregnskapet ‒ betraktelig.

Hydro lager nemlig såkalt lavkarbon-aluminium blant annet takket være grønn kraft, og ifølge det norske selskapet kan nye løsninger redusere karbonavtrykket i framtidige bilmodeller til rundt 3,5 kilo CO2 per kilo aluminium. Det er hele 60 prosent lavere enn gjennomsnittet for primæraluminium som brukes i Europa i dag.

Hydro jobber også med nye løsninger som skal gi enda grønnere aluminium, og er akkurat tildelt nærmere 40 millioner kroner av Enova for å forske på bruk av plasmateknologi for å lage aluminium. Og lykkes de er dette svære greier.

Gjennom høytemperert oppvarming via plasmabrenner som har elektrisitet som hovedkilde kan de erstatte fossile energibærere som brukes i dagens smelting av aluminium i støperi- og resirkuleringsanlegg, og Hydro sier at pilotprosjektet i seg selv vil redusere klimautslippene ved verket med over 500 tonn CO2 i året. Det er formidabelt, men ingenting i forhold til de globale potensielle reduksjonene.

Hydro sier dette er enorme 11 millioner tonn CO2, så her følger nok bilprodusentene over hele verden nøye med.

Statens vegvesen ønsker også å bidra til å senke karbonregnskapet rundt aluminium, og går nå i gang med tester av bilskilt som er laget av resirkulert aluminium.

Nå er ikke det så enkelt å se på selve skiltene, for det er nemlig ingen synlige forskjeller. Men det store spørsmålet er: Hvordan tåler disse skiltene tåler det tøffe livet i fronten på en bil gjennom en norsk vinter?

‒ Vi ønsker å teste ut holdbarheten på disse skiltene som er laget av resirkulerte materialer. Den beste måten å gjøre det på, er å montere dem på biler i daglig bruk gjennom et helt år, og se om det er noen forskjell i slitasjen, forteller Tonje Sundland Mogensen i Statens vegvesen.

Mange trekker på skuldrene når det kommer til private klimatiltak, og tenker at det ikke betyr noe i den store sammenhengen. Men som et lite skilt på 170 gram viser, hver lille dråpe kan til slutt gi et stort hav.

Vegvesen vil, om de nye skiltene viser seg å være holdbare, spare over 100 tonn ny aluminium årlig. Dette vil selvsagt være et viktig bidrag i etatens bærekraftsarbeid.

Testgjengen består av 43 privateide personbiler fordelt rundt om i landet, 8 av Statens vegvesens tjenestebiler og i tillegg 8 lastebiler fra driftsentreprenører som deltar i prøveprosjektet.

‒ Vi ønsker å utsette skiltene for mest mulig variert belastning. I tillegg har vi noen dummyskilt som er montert i vegkanten i en testsone på riksvei 4, sier Sundland Mogensen.

Resirkulerte bilskilt vil altså dempe aluminiumsforbruket betydelig, men det er også som vi nå skjønner en stor energigevinst.

‒ Produksjon av skilt med resirkulert aluminium krever kun fem prosent av energimengden som går med til å produsere skilt av ny aluminium, forklarer kontorsjefen.

Statens vegvesen sier at de skal ha kontakt med «testkaninene» gjennom året, og deretter skal de samle inn testskiltene for å se på hvordan de har fungert.

Ikke overraskende har prosjektet skapt stor interesse blant publikum, så de har ikke hatt noen utfordringer med å få tak i nok folk.

‒ Det er moro å være med på et slikt prosjekt som kan gi stor miljømessig og økonomisk effekt, og som omfatter ulike miljøer i og utenfor Statens vegvesen, smiler Tonje Sundland Mogensen.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Statens vegvesen