If har sett på hva de vanligste bulkeskadene er. (Foto: If)

Dette er de vanligste bulkene

If har analysert alle skadene de har fått inn i løpet av et år, og har kommet med en toppliste over de vanligste skadene. Hvilken bildel tipper du blir oftest bulket?


Det smeller stort sett døgnet rundt, og resultatet er heldigvis oftest kun små skader. Men selv den minste bulk kan være kostbar, så det aller beste er selvsagt å være fullt konsentrert når du kjører bil.

Dette vet naturligvis If alt om, og de vet også hvilke bulker som er de mest typiske. Og den mest vanlige avslører også en feil som mange dessverre gjør. Og ja, topplisten viser også at vi har en vei å kjøre når det kommer til et par trafikkregler.

Analysen til If viser hvilke deler av bilen som blir skadet og trenger reparasjon, og øverst på topp-10 troner kollisjonsskade på støtfangeren foran. Rett bak følger, ja, den bakre støtfangeren. Det skiller rundt 20 prosent mellom disse to skadene.

If sier at i løpet av de ni første månedene i 2023 ble det meldt inn hele 32.132 skadetilfeller med årsak «påkjørt bakfra» til forsikringsselskapene, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Det er en økning på 13,7 prosent fra samme periode i 2022.

Tallene for de tre siste månedene av 2023 ikke klare ennå.

– Husk å holde god nok avstand til bilen foran! sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

‒ På kjøreskolen lærer vi å telle sakte inni oss – «1001-1002-1003» – for å ha tid til å reagere og bremse. Dessverre kan det se ut som dette rådet blir litt glemt etter hvert.

Logisk nok skjer de fleste påkjørslene bakfra i de store byene, og i sammenheng med morgen- og ettermiddagsrushet.

– Heldigvis hender de fleste påkjørsler bakfra i kø og i lav hastighet. Likevel viser det høye antallet skader at det er viktig å være skjerpet og følge godt med på veien uansett om bilen kjører sakte eller fort, sier Clementz.

En annen stresset situasjon er på parkeringsplasser og i p-hus, og en del av skadene på for- og bakskjerm skjer også på disse plassene. Ryggeskader her er ganske vanlig, opplyser Clementz.

– Rygg inn i parkeringsfeltet, kjør rett ut. Da får du full oversikt, og reduserer du risikoen vesentlig for bulking i et trangt p-hus, sier han.

Ordet vikeplikt betyr at man må vike for den bilen som har kjøreretten på sin side. Men If-rangeringen viser at dette åpenbart er vanskelig, for det er én side på bilen som peker seg soleklart ut:

– Det er flere skader på den høyre siden enn den venstre, sier Clementz.

‒ Særlig høyre forskjerm og fremre dør på høyre side er skadeutsatt. Her er den såkalte skadefrekvensen 20-25 prosent hyppigere enn på motsatt side. Disse skadene kommer gjerne når føreren ikke overholder den såkalte høyreregelen, altså alminnelig vikeplikt for bilen som kjører ut i veien fra sideveien til høyre.

Noen mener at høyreregelen er utdatert, og at veien som har mest trafikk uansett bør ha forkjørsrett. Det kan gi deg en kostbar lærepenge.

– En del steder er det nesten blitt uformelle forkjørsveier uten skilting, fordi den lokale sedvanen har gjort at veier med relativt mye trafikk blir trafikkert som om den var en forkjørsvei. Ved en forsikringsskade hjelper det dessverre lite å skylde på at «alle andre kjører jo sånn», påpeker Clementz.

‒ Forsikringsselskapene og politiet legger naturligvis trafikkreglene, skilting og veimerking til grunn.

Så er du ikke på en forkjørsvei må du respektere høyreregelen, ellers kan du få med deg en dyrekjøpt erfaring. Om du er usikker på om du skal vike for biler fra venstre eller høyre, kan du tenke at du alltid må stoppe for Høyre-leder Erna Solberg. Da bør du huske dette.

Ok, da er det på tiden med listen over flest kollisjonsskader. If har ifølge markedstall fra Finans Norge forsikret hver femte bil, så denne listen bør være ganske reel.

Topp-10 skader på bilen:

  1. Støtfanger foran
  2. Støtfanger bak
  3. Høyre skjerm foran
  4. Venstre skjerm foran
  5. Høyre dør foran
  6. Venstre dør foran
  7. Høyre dør bak
  8. Høyre skjerm bak
  9. Grill
  10. Venstre hovedlykt
Kilde: Forsikringsselskapet If

Les også:

Debatt

Les mer om:

If Trafikk