Det er allerede svindyrt å fylle tanken her i Norge, og det kan bli enda dyrere. (Foto: NAF)

SV vil øke drivstoffavgiftene

NAF er ikke spesielt happy for spesielt et punkt i det alternative budsjettet til SV, for til tross for at Norge har blant de dyreste drivstoffprisene vil regjeringens samarbeidsparti øke disse.


Det er ikke bare Norge som har opplevd et oppsving i bensin- og dieselprisene, for dette har rammet de aller fleste landene. Men det er et problem.

Norge har nemlig allerede så høye avgifter at det sender oss langt ned mot bunnen på oversikten over literpris, og av 168 land har 159 billigere bensin- og diesel. Jepp, oljenasjonen Norge har verdens 9. dyreste pumpepris.

Dessverre hjelper det heller ikke å kjøre til Finland for å fylle tanken, de har verdens 5. høyeste literspirs, men Sverige er et alternativ. De har «bare» verdens 28. stiveste pumpepris.

Om SV får det som de vil kommer Norge til å synke enda nærmere bunnen, og kanskje til og med bli verdens nest dyreste ‒ bare slått av den lille og svært befolkede Hongkong-øya.

NAF har regnet på det, og mener økte avgifter kan utgjøre hele 1.200 kroner. Og dette altså i en tid hvor det meste blir dyrere.

‒ Økte drivstoffavgifter er distriktsfiendtlig og bør ikke slippe gjennom forhandlingene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Sp liker som kjent å si at de er et distriktsparti, og for dem bør dette være problematisk ‒ for det er ifølge NAF betydelig flere diesel- og bensinbiler utenfor de store byene. Distrikts-Norge vil altså blø mer, og av den grunn bør ikke dette gå igjennom, mener NAF.

Forbundet er dog mer fornøyd med to andre ting som foreslås i det alternative budsjettet. SV vil kutte i både omregistreringsavgiften og trafikkforsikringsavgiften for elbiler.

‒ Dette er grep som vi støtter, for vi vet at lavere avgifter på elbiler er viktig for å stimulere bilkjøperne til å velge elbil, sier Handagard.

‒ Vi har mye mer tro på å bruke positive virkemidler for å få til en omstilling av bilparken, enn å øke avgiftene for de som ennå ikke kan bytte til elbil.

Videre vil SV også øke midlene til fylkesveier, noe som er et viktig grep for mer trafikksikre veier og en prioritering NAF støtter.

Men totalt vil SV bruke mindre på veisektoren.

‒ Mer til fylkesveiene er et viktig gjennomslag, men vi kan ikke støtte at det samtidig kuttes så mye på investeringssiden, sier Handagard.

‒ Vi trenger både fornying og utbygging av mange strekninger. Selv om pengebruken på fylkesvei er høyere enn det regjeringen foreslår, veier det ikke opp for de store kuttene.

NAF mener at regjeringen og SV må gjøre tydelige prioriteringer i forhandlingene, og mener at de positive virkemidlene for å støtte overgangen til elbil bør videreføres.

Men de advarer mot å øke avgiftene på drivstoff ‒ og senke ambisjonene generelt for veisektoren.

Les også:

Debatt

Les mer om:

NAF