Det er en stor økning i antall biltyveri, så pass godt på bilnøkkelen. (Fotos: If)

Stor økning i antall biltyverier

Fra 2022 til 2023 økte antall biltyveri med formidable 13,9 prosent, viser nye tall.


If viser til tall fra Finans Norge, og disse er lite hyggelig lesing. I 2023 ble nemlig 2.706 biler meldt stjålet inn til forsikringsselskapene, og totalt utgjorde dette 124 millioner kroner i verdier.

Det betyr at i snitt ble det stjålet over 7 biler hver eneste dag i fjor, og det er mye. 

‒ Under koronapandemien var det færre biltyverier i Norge enn vanlig. Færre mobile vinningskriminelle opererte her i landet akkurat da. Det så vi blant annet på nedgangen i antallet biltyverier og boliginnbrudd, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Vi er nok kommet tilbake til slik det var før pandemien. Aktiviteten virker faktisk å være litt høyere nå innen ulike typer vinningskrim. De mobile vinningskriminelle er tilbake for fullt her i landet. Bilkrim skjer gjerne ved at bander som har spesialisert seg på ulike merker og modeller opererer intensivt i perioder.

Nye biler er langt mer tyverisikre enn de for noen tiår siden, og antall biler som forsvinner har gått kraftig ned siden den gang. Tilbake i 2003 ble det for eksempel stjålet over 14.600 biler i Norge, ifølge If.

De sier at det har vært en nedadgående trend over de siste tiårene.

– Etter hvert som bilene har fått ny sikkerhetsteknologi, har antallet biltyverier gått kraftig ned her i landet. Innføringen av elektronisk startsperre som markedsstandard har gjort det mye vanskeligere å stjele en bil, sier Clementz.

Ikke overraskende forsvinner bilene nedover Europa.

– Mange stjålne biler har en transportetappe gjennom Sverige, og går derfra på ferjer eller via Øresundsbroen til Øst-Europa. Derfra blir en del fraktet videre til helt andre land i verden, sier Clementz.

Ofte klarer banditter å få tak i bilnøklene, og dermed er det fritt fram.

– Nøkkeltyverier skjer blant annet ved innbrudd i bolig og tyveri fra nøkkelskap hos bilforhandler eller bedrift, sier Clementz.

‒ Ha derfor full kontroll på nøkkelen. Den øverste skuffen i entreen er der innbruddstyven leter først, så velg deg et lurere sted for oppbevaring, tipser han.

Det er slutt på den tiden hvor du trenger å sette nøkkelen i tenningslåsen og vri om, men såkalte nøkkelfrie systemer åpner også for at muligheten til å kopiere signalene som nøkkel genererer og dermed lage en digital kopi.

Clementz har et tips til de som er redd for dette.

– Mitt beste råd er å oppbevare nøkkelen i en matboks i blikk hjemme. Da skjermer du antennen til nøkkelen, og signalet den avgir kan ikke bli forsterket via utstyr tyvene bruker, sier han.

I et land hvor 9 av 10 nye biler nå er helelektriske, er det en god nyhet at elbiler faktisk er langt mindre attraktive å stjele enn andre typer.

Grunnen er blant annet at tyvene ikke vet hvor langt en slik bil ruller, og det er alt annet enn optimalt å måtte stoppe for å lade en stjålet bil.

Men If understreker at også elbiler blir stjålet.

– Mange elbiler har fiffig sporingsteknologi, kameraer som kan ta bilder av tyven og gode sikringssystemer, legger kommunikasjonssjefen i If til.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Forbruker If