Ny teknologi holder elsparkesykler unna fortauet

Et stort problem med det store antall elektriske leiesparkesykler i Oslo var at mange dundret av gårde langs fortauet. Det gjør Bird nå noe med.


Det er som kjent lov til å sykle på fortau, men da skal dette gjøres i gangfart om det er gående der. Men de fleste syklistene velger heller sykkelveien eller veibanen, så det har ikke blitt en stor konfrontasjon mellom de gående og syklende.

Men dette skjedde ikke da de elektriske sparkesyklene som kan leies kom for fullt, og mange i Oslo kjenner noen som har blitt påkjørt av en slik på fortauet. I tillegg har det vært drøssevis av nestenulykker mellom sparkesyklister og gående.

Det er synd, for elsparkesykler blir viktig i satsingen på den grønne mikromobilitet i byene, men det finnes heldigvis løsninger som gjør at gående og sparkende også kan leve sammen.

En slik er på fagspråket kalt geo-fencing, og setter rett og slett opp et usynlig geografisk gjerde slik at sparkesykler ikke fungerer om de befinner seg på fortau.

Her er det mulig å bruke GPS-signaler, men ifølge selskapet Bird er problemet med en slik GPS-løsning knyttet til skybaserte kart at responstiden kan blir lenger enn 15 sekunder. Dermed blir det mulig å «lure» seg inn på fortauet.

Bird har utviklet en ny løsning sammen med et selskap som heter u blox som utvikler trådløs kommunikasjon- og posisjonseringsteknologi, og disse har en høypresisjonsmodul kalt ZED-F9R.

Sammen med sensorer på sparkesykkelen kan dermed systemet kartlegge posisjonen ned til centimetere, og det integrerte systemet vil både raskt og effektivt oppdage og dermed forhindre fortau- eller gangstikjøring i sanntid.

Om det skjer vil sparkesykkel bringes til et trygt stopp, og starter ikke igjen før den er tilbake på veibanen eller sykkelfeltet.

‒ Alt vi i Bird bygger, er sentrert rundt sikkerhet og skalerbarhet, og gjenkjenning av fortauskjøring er intet unntak, sier Scott Rushforth sjef for kjøretøy i Bird.

‒ Etter tre år med bygging, testing og pilottester av en rekke teknologier som ikke bare er begrenset til kameraer, GPS-sporing, ultrabredbånd og beacons (små sendere), fant vi ut at disse ikke var tilstrekkelige med hensyn til nøyaktighet, presisjon, umiddelbarhet eller skalerbarhet.

De prøvde ut fem løsninger, men fant ikke noen som gjorde de helt fornøyd. Utfordringen er at de over 300 byene Bird er på plass i er svært forskjellige utformet, og de må også ta høyde for forskjellige klimaer og ønsker og krav fra de forskjellige byene.

Så tok de med seg prosjektet til u-blox, og sammen utviklet de en ende-til-ende sensorfusjonsløsning som oppfyller de kriteriene de satt.

– Vi er veldig spente på samarbeidet mellom u-blox og Bird, sier Alex Ngi, product manager positioning hos u-blox.

‒ For første gang vil vår presise GNSS-posisjoneringsteknologi (satelittnavigasjon) på centimeternivå implementeres i den ekspanderende mikromobilitetsindustrien, noe som styrker vårt bidrag til en tryggere og mer økologisk verden.

Bird er ikke alene om å utvikle teknologi som skal gjøre det tryggere for de gående på fortauet, og Voi startet et opp et britisk pilotprosjekt sammen med selskapet Luna i juli.

– Her er Voi først ute, noe vi er veldig stolte av, sier landssjef for Voi i Norge, Christina Moe Gjerde.

‒ Ekspertene i Luna forventer at det er mulig å integrere kamerateknologien for bruk en gang i løpet av 2022, men det er et nitidig arbeid som legges ned. Vi er spente på resultatene fra pilotprosjektet i Storbritannia, sier hun.

Moe Gjerde peker på samhandlingen mellom alle trafikantene som ferdes i byen som et viktig element, og at teknologien må sees i sammenheng med infrastrukturen. I Norge er det lov til å kjøre på fortauet med elsparkesykkel i maksimalt seks kilometer i timen.

– Dersom alternativet er å krige om veien med en bil eller trikk, så foretrekker brukerne våre fortauet. Der kan det oppstå konflikter med gående, så det beste er hvis ikke det er et behov for å være på fortauet. En kombinasjon av flere sykkelveier og denne teknologien vil løse problemet, sier Moe Gjerde hos Voi.

Både de og Bird er blant de 12 utleierne som har fått lisens i Oslo, men nordmenn må fortsatt vente litt på den nye teknologien.

For tiden blir Bird-løsningen som skal gjenkjenne fortau prøvd ut i amerikanske Milwaukee og San Diego, og skal snart være tilgjengelig i Madrid.

Om alt går som planlagt vil en bredere utrulling i andre europeiske byer skje i løpet av 2022, og det er altså på samme tid som Voi håper å ha sin løsning klar.

Les også:

Les mer om:

Nyheter