E6 Okstadbakken i Trondheim glimter som gull, og passende nok genererer veiene svære verdier. (Foto: Erlend Karlsen, Statens vegvesen)

Norske veier enormt verdifulle

Norske veier kan med rette kalles gullveier, for de står bak enorme verdier.


Det finnes politisk motstand mot veiene, og spesielt over hos miljøpartiet MDG. De vil rett og slett stanse byggingen av en rekke nye veier, og heller satse på alternativ transport som jernbane.

Muligens vet de ikke hvor viktig veinettverket er for Norge, eller kanskje de ikke skjønner det eller rett og slett ikke bryr seg. For en slik motstand blir litt som å skyte gullkalven.

Men en som heller vil ta vare på den er vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, for hun har nå mottatt en ny rapport som faktisk tar for seg nytteverdien av veiene.

Og la oss slå det fast med en gang ‒ nytteverdien overstiger kostnadene ‒ med enorm margin.

‒ Ikke bare fordi veien er en nødvendighet, men også fordi vår fremtidige inntekt og verdiskapning avhenger av den, sier Dahl Hovland.

‒ Vi kan ikke regne veien som en ren utgiftspost. Veinettet må anses som en inntektsgenerator, understreker hun.

Om, og hvor mye, verdien av veinettverket faktisk er, har vært diskutert. Men problemet er at ingen har visst sikkert.

Så for å få et svar kan man gjøre en analyse av dette, og deretter komme fram til et svar. Det har Statens vegvesen bedt konsulentselskapet Menon Economics gjøre, og de har nå levert rapporten «Verdien av veien».

De innleder med dette:

«Veien knytter folk og næringsliv sammen. Det muliggjør besøk til venner og familie, at innsatsfaktorer og ferdigvarer kommer fram i tide og at viktige tjenester blir levert til folk der de er.

Men hva er egentlig verdien av veinettet for det norske samfunnet?»

De svarer kjapt selv. For konklusjonen er at verdien for bruken av det norske veinettet i 2022 var på enorme 1.100 milliarder kroner.

Slik fordelte dette seg:

  • Veiens verdi for varetransporten var 580 milliarder kroner
  • Verdien av arbeids- og tjenestereisene var 220 milliarder
  • Verdien av fritidsreiser og hverdagslogistikk var 330 milliarder

Dermed har Vegvesenet og politikerne for aller første gang fått vite hva veiens bidrag til samfunnet faktisk er.

‒ Det er ingen selvfølge å være konkurransedyktig i verdens utkant. Framtidens muligheter og verdier ligger i vår felles infrastruktur. Næringslivet er helt avhengig av veitransport. Både i dag og i framtiden. Uten veien stopper Norge, sier vegdirektøren.

Et godt veinett betyr altså svært mye for verdiskapningen, og vil bli enda viktigere i årene framover.

‒ Å satse på veien handler mest om å ta vare på den veikapitalen vi allerede har, sier Dahl Hovland.

‒ Vi regner alltid kostnader og nytte av prosjekter. En vei har liten verdi i seg selv. Verdien ligger i bruken av den. Nå har vi utvidet analysemodellene til å gi en verdi for selve bruken av veien. Dette er ny og viktig innsikt som jeg håper vil være et verktøy for politikere som skal gjøre tøffe valg og prioriteringer framover.

Med 1.100 milliarder er veien minst like verdifull som det trafikantene og transportbrukerne faktisk betaler for å bruke den. Det er minimumsanslaget på verdien av veien, som Menon anslår å være 240 milliarder kroner i 2022.

«Bruken av veien vil imidlertid ofte gi nytte som overstiger kostnadene – dette er overskuddet for de som bruker veien. Vi anslår dette til å være nesten 900 milliarder i 2022», står det i rapporten.

I fjor ble det transportert anslagsvis 256 millioner tonn gods over 22 milliarder tonnkilometer på norske veier, ifølge Vegvesenet.

Veien står for 97 prosent av alle godstransport på land målt i verdi og 90 prosent målt i tonnkilometer.

På samme tid ble det gjennomført rundt 420 millioner tjenestereiser på veien, og hver eneste dag bruker to millioner nordmenn bil til og fra jobb, mens 800.000 går, sykler og reiser med buss.

Veien er kanskje ikke i gullforgylt, men det iallfall en gullvei i form av verdiskapning. Og den på bildet under ser jo litt gullaktig ut, gjør den ikke?

E6 Okstadbakken i Trondheim glimter som gull, og passende nok genererer veiene svære verdier. (Foto: Erlend Karlsen, Statens vegvesen)

Les også:

Les mer om:

Nyheter