Nedgang i antall trafikkdrepte

Totalt mistet 25 personer livet i trafikken i juni, juliog august, noe som er langt færre enn snittet de fem siste årene.


2019 startet med en oppgang i antall trafikkdrepte det
første halvåret, men heldigvis har trenden snudd i løpet av sommeren.

25 personer mistet livet i den norske trafikken i de tre sommermånedene,
mens snittet for de fem siste årene er på 40 omkomne.

‒ Sommeren inneholder som regel mange omkomne i trafikken.
Risikoen for å miste livet eller bli alvorlig skadd er nesten dobbelt så stor i
denne perioden av året når vi ser på de siste fem årene under ett. I år skiller
det seg litt ut. Det har fortsatt vært mange alvorlige ulykker, men vi ser en
nedgang i antall omkomne denne sommeren, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan
Johansen.

Totalt har 65 personer omkommet så langt i 2019, noe som er tre flere enn samme periode i fjor.

‒ Vi har over tid hatt god tradisjon for å jobbe godt på
tvers av etater, organisasjoner og myndigheter. Den norske samarbeidsmodellen
har bidratt til en rekke gode og konkrete tiltak for å få ned antall drepte i
trafikken. Fysiske tiltak, holdningsskapende arbeid, fartsreduserende tiltak og
et sterkt UP har samlet vært avgjørende for den positive utviklingen, sier
Johansen.

I august døde 10 personer i forbindelse med den norske trafikken, og Nordland ble hardt rammet i forbindelse med ulykken der en bil kjørt kjørte av en kai i Svolvær hvor tre personer omkom.

Så langt i år har 12 personer omkommet i trafikken i
Nordland, det høyeste tallet siden 2010.

‒ Vi ser en dobling i antall omkomne i Nordland fra i fjor,
og det er langt fra den utviklingen vi ønsker. Dette viser at det fortsatt
gjenstår en betydelig innsats før vi kan si oss fornøyd, sier Johansen.

Ifølge Trygg Trafikk var det seks bilførere, to bilpassasjerer, en syklist og en MC-fører som mistet livet i august, og av disse var seks menn og fire kvinner.

I Nordland omkom det fire personer, mens en person mistet livet i henholdsvis Trøndelag, Sogn og Fjordane, Rogaland, Telemark, Buskerud og Hedmark.

Rogaland og Sogn og Fjordane opplevde årets første dødsulykker
i forrige måned, og nå har alle fylkene hatt dødsulykker i 2019.

Les også:

Les mer om:

Nyheter