NAF runder 100 år. (Fotos: NAF)

NAF runder 100 år

Norges Automobil-Forbund, bedre kjent som NAF, ble stiftet 21. mai 1924.


Spoler vi 100 år tilbake så var det for eksempel ikke bilveier over Hardangervidda, og de som allerede var medlemmer av det nye norske automobilforbundet satte for eksempel selv opp veiskilt.

– I ett hundre år har vi vært med å forme samfunnet. I dag er Norge verdensledende på elbil, og vi gjør oss klare for det neste skiftet innen transport, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Det hele startet altså 21. mai 1924, og da NAF ble stiftet i Oslo startet de med 400 medlemmer. I dag kan vi gange dette med godt over 1.000, for nå ligger forbundet stabilt på rundt en halv million medlemmer.

Det betyr også at NAF er Norge og Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon.

Her fra 1970-tallet.

– Vi går inn i framtiden med optimisme, sier Skjøstad.

‒ Disse hundre årene har vi hatt en rivende utvikling både innen teknologi og i velstand. Utbygging av infrastruktur og utviklingen innen kjøretøy har vært avgjørende for Norge. Vi skal være med å finne løsninger for bærekraftig utvikling også de neste hundre.

Tilbake til Hardangervidda. Det tok fire nye år før den første veien åpnet der, men i løpet av det første tiåret ble det mulig å kjøre bil fra Oslo til Mosjøen.

– De første veiene som knyttet landet sammen er i dag noen av de mest elskede turistveiene, forklarer Skjøstad.

‒ Da la man veien der det passet, og i mange tiår har det vært utbyggingsmåten. Nå står vi i et skifte der det handler om å ta vare på veiene vi har, og å bygge slik at vi kan ta i bruk ny teknologi for å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

En ting mange har ventet på er droner og selvkjørende biler, og disse vil med tiden komme. Og NAF mener at det å ta i bruk ny teknologi i et land som Norge blir viktig, og sier at løsninger som knytter vei og kjøretøy sammen på en smart og trygg måte kan være med å styre trafikken, varsle om skred eller trafikkfare og få ned antallet ulykker.

– Vi må gjøre grepene nå som sikrer at vi er klare for en framtid der bilene kommuniserer med hverandre og med veien. På veinettet trengs det store investeringer og at vi får bort forfallet. Gjør vi ikke det kan vi heller ikke ta i bruk den nye teknologien som kommer, sier Skjøstad.

Når det gjelder selvkjørende biler tror ikke folket at de lurer rundt neste sving, for en undersøkelse Norstat har gjort for NAF tar tempen på dette.

Her tror over 90 prosent at det vil ta mer enn fem år før bilene blir selvkjørende, mens et flertall, 57 prosent, tror det vil ta mer enn 10 år.

Det er også ganske mange veldig pessimistiske, for 28 prosent tror det vil ta mer enn 20 år ‒ eller at det aldri bli en realitet.

– Teknologien finnes i dag, men det krever at vi investerer i å gjøre det mulig. Det samme gjelder bruk av droner som frakter mennesker ‒ det er ikke så langt unna som man skulle tro, sier Skjøstad.

Det finnes allerede selvkjørende drosjer, og flere både i Europa og Asia har utviklet droner som kan frakte mennesker.

– Uansett om vi reiser på veien eller over den, er det behov for å verne forbrukernes interesser, sikre et trygt regelverk og at ny teknologi blir tilgjengelig for folk, sier Skjøstad.

Nødtelefonene kom i 1956.

Han mener folket må være med på endringene, og viser til elbilsuksessen som et eksempel på politikk som lykkes. Nå viser Norge vei for resten av verden, for nordmenn har tatt imot elbilene med åpne armer.

–  Hele verden ser til Norge. Vi har fått til en kraftfull omstilling av bilparken, og folk har vært med på endringene. Framover vil vi se nye teknologier komme på markedet, nye drivstoff eller måter å forflytte seg på, sier Skjøstad.

– Nå gjelder det å ikke glippe på målstreken og å sikre at vi har god takt inn i neste teknologiskifte, legger han til.

Befolkningstundersøkelse av Norstat for NAF, februar 2024. Totalt er 2001 personer spurt. Undersøkelsen er landsrepresentativt vektet.

Fakta om NAF, Norges Automobil-Forbund:

  • NAF ble stiftet 21.mai 1924 med 400 medlemmer. I dag er medlemstallet stabilt rundt 500 000, og hver fjerde norske bileier er medlem i NAF.
  • NAF oppretter sin første lokalavdeling, Hamar og omegn, allerede i 1925. I dag har NAF 67 lokalavdelinger over hele landet.  
  • Den første veiboka ble utgitt i 1928, med et opplag på 7000. Årets utgave er den 32. i rekken, og totalt har NAF gitt ut mer enn 10 millioner eksemplarer.
Bremser testes på Dovrefjell 1964.

Les også:

Debatt

Les mer om:

NAF