Elbilistene saver skilt til hurtigladere. (Fotos: Norsk elbilforening)

Elbilistene ber om hurtiglade-skilting

Nesten alle elbilister savner skilting til hurtigladere, men Statens vegvesen er ikke like entusiastisk.


– Det er uforståelig at Statens vegvesen avslår søknad om skilting ved å vise til at elbilistene klarer seg med digitale løsninger, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Norsk elbilforening gjennomfører årlig en stor undersøkelse, og i fritekstfeltet har det vært en gjenganger ‒ skilt som viser veien til hurtigladeren akkurat slik som det er skiltet til bensinstasjonene. 

Nå fant denne også veien i årets Elbilisten med følgende formulering «Det burde vært skiltet til ladestasjoner på samme måte som det er skiltet til bensinstasjoner».

Hele 93 prosent var enig i påstanden, så det å finne hurtigladere er åpenbart en utfordring for mange elbilister.

– Vi har undret oss over at det er så mye mindre skilting til ladestasjoner enn til bensinstasjoner, og har derfor spurt ladeselskapene om de ikke ønsker slik skilting, forteller Christina Bu.

– Det viser seg at ladeselskapene ofte får avslag på søknader om skilting, forteller hun.

Ifølge Elbilforeningen blir søknadene ofte avslått med argumenter som at det er kart med oversikt over ladestasjoner tilgjengelig på nettsider og via apper for mobiltelefon.

– Vi har ingen forståelse for at et avslag kan begrunnes med at elbilister kan orientere seg digitalt og bruke app for å finne ut hvor de kan lade bilen sin, sier Bu.

– Det kan umulig være ønskelig at stressede bilister med sterkt behov for lading, skal orientere seg ved hjelp av telefonens apper eller på skjermen i bilen for den saks skyld.

Hun er klar på at den tryggeste og beste måten å informere bilistene på er skilting, og har på vegne av elbilistene sendt et brev til Statens vegvesen der hun viser til både håndbok for trafikkskilt og regjeringens ladestrategi som sier at det skal skiltes til ladestasjoner.

– Vi har en sterk oppfordring til Statens vegvesen som forvalter skiltforskriften, om å prioritere å sette opp serviceskilt til ladestasjoner, sier Bu.

Elbilforeningen sier at de skal jobbe videre for å få slutt på alle avslagene, og har altså støtte av svært mange elbilister som savner skilting til hurtigladere.

Faktisk mer enn 9 av 10 elbilister, ifølge den ferske Elbilisten.

Les også:

Debatt