Volvo baner nå vei for teknologi som lar biler advare andre biler om ulykker. (Fotos: Volvo)

Nå skal Volvo-bilene advare om ulykker i nærheten

Nytt steg på veien mot null alvorlige bilulykker. Volvo-bilene skal advare andre Volvo-biler om trafikkulykker i nærheten.


Tilbake i 2018 ble Volvo enig med Volvo om et banebrytende prosjekt. Nei, vi roter ikke. Det var nemlig et samarbeid mellom Volvo Cars og Volvo Trucks, to adskilte selskaper med samme navn og logo.

Stikkordet for prosjektet het Connected Safety, en skybasert tjeneste i regi av Volvo Cars, og her skulle de teste ut om kjøretøyene kunne varsle hverandre om trafikkfarer på veien i nærheten av kjøretøyene.

Dette inkluderte varslinger om både glatte veiforhold og farer i nærheten.

Dette var et steg videre fra det opprinnelige prosjektet rundt Connected Safety som startet i 2016, og testen innledet i 2018 i Norge og Sverige fungerte slik at om et kjøretøy satte på nødblinkerne ville andre Volvoer i nærheten bli varslet.

Og det er smart.

For spesielt om det er dårlig sikt kan man bli overrasket over noe på veien, og nå tar Volvo Cars dette et steg videre med noe som heter Accident Ahead Alert.

I likhet med prøveprosjektet i 2018 er dette en sikkerhetsteknologi hvor Volvo-biler kan varsle andre Volvo-biler om de befinner seg i nærheten av en trafikkulykke.

Den nye Accident Ahead Alert benytter sanntidsdata fra en trafikksentral og oppkoblet teknologi til å gi sjåfører de livsviktige ekstra sekundene til å kunne agere før de ankommer et ulykkessted, forklarer Volvo.

Målet er todelt. For det første får sjåførene muligheten til å bremse opp og være forberedt for det som kommer, og for det andre åpnes det også for å unngå trafikkork som kollisjoner ofte forårsaker.

Løsningen varsler sjåførene noen hundre meter før ulykkesstedet, og lokasjonsdataene leveres av nasjonale trafikkmyndigheter og kompatible biler, i første omgang andre Volvo-biler, melder svenskene.

­– Ved å bruke vår oppkoblede sikkerhetsteknologi kan Accident Ahead Alert hjelpe Volvo-sjåfører med å unngå ubehagelige overraskelser, samtidig som den bidrar til å gjøre veiene tryggere for alle, sier Åsa Haglund, leder for Volvo Cars Safety Centre.

Volvo blir den første bilprodusenten med en slik teknologi, som først lanseres i Danmark før den rulles ut på alle kompatible Volvo-biler i Europa.

– Takket være vårt samarbeid med det danske Vejdirektoratet og andre partnere innen databehandling for dansk trafikksikkerhet, kan vi introdusere denne nye løsningen og fortsette vårt arbeid innen sikkerhetsinnovasjon, sier Haglund.

Per i dag er Accident Ahead Alert tilgjengelig på alle Volvo-modeller i 90-, 60- og 40-seriene i Danmark fra årsmodell 2016 og nyere, og dette skal utvides til lignende modeller i resten av Europa ‒ inkludert Norge.

Med Accident Ahead Alert og Connected Safety baner Volvo nå vei for skybaserte sikkerhetsteknologi, og planen er at i tiden framover skal de også integrere trafikkdata som deles av andre partnere i det europeiske økosystemet Data for Road Safety.

Dette inkluderer nasjonale trafikkstyringssentre i andre land, inkludert Norge og andre bilmerker.

Volvo oppfordrer nå europeiske veimyndigheter om å dele anonyme trafikkulykkesdata, og oppfordrer i tillegg andre bilprodusenter til å tilby lignende teknologi. Volvo Cars har selv forpliktet seg til å dele sine oppkoblede sikkerhetsdata, og dermed kan dette integreres i sikkerhetsteknologi utviklet av andre aktører.

– Vi er glade for at Volvo Cars, som den første bilprodusenten, har begynt å bruke vår nye sanntids-datastrøm for trafikkhendelser, sier Stine Bendsen, avdelingsleder i danske Vejdirektoratet.

‒ Et raskt varsel om en ulykke foran gir sjåføren mer tid til å bremse ned og øke avstanden til bilen foran. Dette bidrar til å redusere risikoen for oppfølgingskollisjoner og beskytter menneskene som jobber med å rydde veien.

De som eier en Volvo kan selv velge om de vil bidra til trafikksikkerhet gjennom å dele bilens data, og dette kan aktiveres ved å velge alternativet «tilkoblet sikkerhet» i bilens midtdisplay.

Da vil i så fall bilen kunne varsle sjåføren om en ulykke foran ved å bruke varsellysvarselet i dashbordet, og om tilgjengelig også i head-up-displayet.

Kun essensiell informasjon vil bli delt med andre biler, og dataene anonymiseres for å sikre personvernet, understreker Volvo.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Volvo Trafikksikkerhet