Mindre trafikk og færre dødsulykker

Sju personer mistet livet i april-trafikken, noe som er betydelig færre enn samme måned i fjor.


Norge er et rekordsikkert land når det kommer til antall
døde i trafikken, men likevel mister rundt 100 mennesker livet i
trafikkrelaterte ulykker hvert år.

Det er selvsagt altfor mange, og målet til myndighetene er
at ingen skal dø i trafikken. Men vi nærmer oss dessverre ikke null-visjonen.

I mars, den første måneden hvor korona-karantene ga
betraktelig mindre trafikk på veiene, omkom sju personer, og det samme antallet
mistet også livet i april.

Målt mot april 2019 var det en nedgang på seks personer, men
Trygg Trafikk er langt fra fornøyde.

‒ Vi ligger fortsatt dårlig an for året som helhet, sier
seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

Trygg Trafikk ser ikke en stor korona-effekt i antall
alvorlige trafikkulykker.

‒ Vi kan ikke utelukke at mindre trafikk har påvirket
ulykkestallene. Men vi ser at ulykkestallene for april dessverre ikke er
vesentlig lavere sammenlignet med de siste fem årene. Det var nok heller april
i fjor som var en særlig stygg ulykkesmåned, sier Johansen i Trygg Trafikk.

Han understreker at 2020 foreløpig ligger an til å bli et
dårligere år enn fjoråret med to flere omkomne så langt i år.

– Med 31 omkomne i trafikken så langt har vi en solid jobb
foran oss for å få ulykkestallene nedover.

Tre bilførere, to fotgjengere, en motorsyklist og en syklist
mistet livet på de norske veiene i april, og tre av de omkomne var altså myke
trafikanter.

– Det er mange som sykler, jogger eller går tur for tiden.
Og med færre biler på veien, er det økt risiko for at flere råkjører. Det kan
skape farlige situasjoner også for de myke trafikantene. Vi oppfordrer derfor
alle om å holde farten nede, være ekstra oppmerksomme bak rattet eller sykkelstyret,
og være ekstra årvåkne når man er ute som fotgjengere, sier Johansen.

Menn er nå veldig overrepresentert på statistikken, og seks
av de omkomne i april var menn. Totalt i 2020 har 26 av de 31 omkomne vært
menn.

Viken er fylket med flest omkomne så langt i 2020 med ni
omkomne, mens Vestfold og Telemark som opplevde to nye dødsfall i april har
seks omkomne i år.

Møre og Romsdal skiller seg ut i positiv forstand, og de er
uten dødsulykker så langt i år. På samme tid i fjor var det registrert fire omkomne
i dette fylket.

Les også:

Les mer om:

Nyheter