Nå som runde to av elbilene er på gang, har regjeringen startet å avgiftsbelegge disse. Det treffer spesielt hardt de som bor i distriktene. (Fotos: NAF)

Mener regjeringen snyter distriktene for elbilfordelene

I og rundt Oslo er hver 3. bil en elbil, men ute i distriktene er ikke en gang hver 10. bil en helelektrisk en. Nye avgifter vil dermed treffe distriktene ekstra hardt.


I takt med at det kommer stadig flere elbiler på markedet stiger også andelen av nullutslippsbilene når det kommer til nybilsalget.

Tallene til Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at 83,1 prosent av nybilene registrert i februar var elbiler, mens de rene bensin- og dieselbilene kun sto for 4,5 prosent. De resterende 12,5 prosentene sto hybridene for.

Men det betyr ikke at elbiltettheten ute i distriktene øker betraktelig, for det ble kun registrert drøyt 7.000 nye biler i februar. Den totale bilparken består av nærmere 3 millioner biler.

Når man ser på tallene for den eksisterende bilparken har ikke minst en ting gjort sitt til at distriktene henger etter de store byene ‒ rekkevidde. I tillegg var det fokus på de mest folketette områdene under utbyggingen av laderne.

Den første runden med elbiler passet aller best for de litt kortere turene i folkerike områder, og med incentiver som fri bompassering og kjøring i kollektivfeltet var disse skreddersydd pendlerne rundt de store byene.

Dermed ble det fra start av en veldig skjev fordeling av elbiltettheten.

Mens de i og rundt for eksempel Oslo dro nytte av incentivene, ventet de ute i distriktene på elbiler som var mer lik de med eksosrør ‒ altså lengre rekkevidde og raskere lading. Og ja, ikke minst utbyggingen av laderne.

OFV-tallene viser at det har gitt en veldig skjevhet i fordelingen av elbiler. I og rundt Oslo er andelen elbiler på 34 prosent, mens i distriktskommuner som Nissedal, Vardø, Høyanger, Lurøy, Andøy og Ringebu er en elbilandel på under 10 prosent.

Snittet for hele landet er ifølge OFV-tallene som NAF referer til på 21 prosent, altså er litt mer enn 2 av 10 biler helelektriske.

Vi er nå inne i den andre runden med elbiler, noe som betyr at både rekkevidden og ladingen får seg et løft. Utbyggingen av ladenettverket utenfor folketette områder er også i gang, men regjeringen er i ferd med å snyte distriktene for elbil-fordelene før folkene der rekker å kjøpe seg slike.

‒ Tallene viser tydelig at jo lenger ut i distriktene du kommer, jo lavere er elbil-andelen. Regjeringen strammer nå inn på elbilfordelene. Dette vil treffe distriktene hardt etter hvert som de skal over på elbil, melder Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Han er klar på at folk i distriktene har grunn til å føle seg skuffet.

‒ Avgiftsfordelene for elbiler fases ut, og det skjer før mange i distriktene fikk nyte godt av dem, slår han fast.

Nå som runde to av elbilene er på gang, har regjeringen startet å avgiftsbelegge disse. Det treffer spesielt hardt de som bor i distriktene. (Fotos: NAF)

De styrende politikerne har unngått å falle for fristelsen til å beskatte elbilene i et forsøk på å få opp elbilandelen, men i år var det slutt.

Regjeringen med Ap og Sp støttet av SV innførte både en ny vektavgift og en ny moms 1. januar. Vektavgiften rettet mot alle typer nybiler treffer elbilene spesielt hardt, grunnet en batteripakke som tar vekten opp betydelig.

Den nye momsen er rettet mot elbiler som koster over 500.000 kroner, og treffer dermed spesielt de elbilene som har lengst rekkevidder og raskest lading ‒ elbiler som distriktene altså har ventet på.

Regjeringen er også i ferd med å fase ut fordelene med billigere passeringer i bommene, og har nå åpnet for å øke bompengene for elbiler til opptil 70 prosent av full takst. Det i takt med at stadig flere byer annonsere bomringer.

Braadland ber folket legge merke til at regjeringen er i ferd med å trekke opp stigen for de mange bilistene i distriktene som ennå ikke har vurdert elbil.

‒ I distriktene kjører mer enn 9 av 10 fortsatt noe annet enn elbil. Folk i distriktene kommer til å merke at det blir dyrere både å kjøpe og bruke elbil nå, sier Thor Egil Braadland.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter