Mener 14 nye fyllstasjoner for biogass ikke er nok

Enova meldte tidligere i uka at de skal støtte en dobling av fyllestasjoner for biogass, men setter sluttstrek der. Transportbransjen mener det ikke er nok.


‒ Vi er glade for at interessen for å søke støtte til fyllestasjoner for biogass i siste runde av dette støtteprogrammet har vært så stor. Hele 14 nye stasjoner får nå 83 millioner kroner i støtte fra oss, kommenterte markedssjef Gunnel Fottland i Enova tidligere i uka.

I tillegg kommer en støtte på 21 millioner kroner til 120 biogasskjøretøy, og totalt har dermed staten gjennom Enova støttet 27 fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass rundt om i landet.

‒ Enova støtter de som utvikler og tar i bruk ny teknologi, som vi alle trenger for å nå klimamålene. For fyllestasjoner er teknologien godt kjent, og det vil nå etableres stasjoner over hele landet. Videre utrulling av fylleinfrastruktur vil følge av markedsopptaket av kjøretøy, sier Fottland.

Men det mener Enova at aktørene heretter selv må ta den fulle kostanden med å bygge slike fyllstasjoner. Se oversikten over nye stasjoner lenger ned i saken.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener timingen er feil.

– Vi mener at Enova gir seg på feil tidspunkt, sier NLF-leder Geir A. Mo.

‒ Behovet for videre støtte til utbygging av infrastruktur vil fortsatt være der, og det er derfor altfor tidlig for Enova å si stopp nå.

NLF sier at 14 av de 29 som søkte i den siste runden fikk støtte, og selv om forbundet er fornøyd med dette mener de at flere burde ha fått tilskudd.

‒ Næringen ønsker å ta i bruk nye biogassdrevne biler, men uten nok stasjoner å fylle biogass på, investeres det heller ikke i gassdrevne kjøretøy, poengterer den administrerende direktøren.

‒ Det blir derfor å starte i feil ende å ikke gi mer støtte til utbygging av infrastrukturen, men å prioritere innkjøp av biler.

Han sikter til at Enova fortsatt skal gi støtte til kjøp av biogasskjøretøy, og de forenkler nå denne søknadsprosessen slik de gjorde rundt elvarebil-ordningen.

‒ Vi har støttet 76 kjøretøy gjennom det nye programmet, og det er tildelt om lag 10 millioner kroner i støtte, sier Fottland hos Enova.

‒ Mye av suksessen bak elvarebil-ordningen skyldes en lettbeint og automatisk saksbehandling som sørger for et umiddelbart svar på søknaden om støtte. Nå håper vi å se et tilsvarende raskt markedsopptak for biogasskjøretøy.

Et av Norges eldste transportselskap, Litra, mener at støtten til fyllstasjoner kommer godt, men også sent.

‒ Dette skulle vært gjort for minst to til tre år siden, for her kunne det vært redusert betydelige mengder klimautslipp, sier Morten Tønjumshagen, direktør for bærekraft og kvalitet.

‒ Vi skulle selvfølgelig ønsket at det ble gitt støtte til etablering av enda flere stasjoner, men vi håper at markedskreftene vil fortsette utbyggingen på egenhånd i høyt tempo. Det som er viktig videre, er at myndighetene legger til rette for god drift av disse fyllestasjonene med eventuelt støtteordninger, samt at det er gode vilkår for å produsere biogass, understreker han.

Litra har rundt 300 vogntog, og har hatt som mål å anskaffe 100 biogassbiler innen utgangen av 2023.

–  Det klarer vi ikke siden det ikke har vært utbygget infrastruktur som fyllestasjoner, sier Tønjumshagen.

‒ Vi synes derfor det er leit at vi ikke klarer dette målet, siden både biogassbiler og gass har vært tilgjengelig ‒ men ikke fyllestasjoner.

De har likevel tatt de første stegene, og har per i dag 22 biogassbiler i Norge og 18 i Sverige, og ytterligere to til klargjøring.

De bilene kan i tiden framover fylle på enda flere stasjoner, og her er de 14 nye fyllestasjonene for biogass som har fått støtte av Enova:

LokasjonSelskapStøtte i NOK
KristiansandGasum Clean Gas Solution6 403 113
SandnesGasum Clean Gas Solution6 403 113
ÅlGasum Clean Gas Solution6 922 284
HåbakkenGasum Clean Gas Solution6 922 284
Bærum (Skui)Biogass Energi6 211 369
KoppangBiogass Energi6 186 769
VestbyBiogass Energi6 068 549
Bergen (Nesttun)Biogass Energi6 008 419
ÅndalsnesBiogass Energi6 031 083
RudshøgdaBiogass Energi5 966 399
SeljordBiogass Energi5 780 349
AltaRemiks Miljøpark4 799 600
TromsøRemiks Miljøpark4 799 600
BjerkvikRemiks Miljøpark4 799 600

Les også:

Les mer om:

Nyheter