Mange frykter at det store antallet elbiler i framtiden skal skape et kraftunderskudd. (Foto: NAF)

Mange frykter at elbilene gir kraftkrise

Det heteste temaet det siste år har vært strømprisen, og frykten at denne skal forbli skyhøy. Da hjelper det ikke på frykten at nesten alle nybilene faktisk er elbiler.


I 2021 ble nye eksportkabler for strøm satt i drift, og det første signalet på hva dette betydde for den norske strømprisen kom i oktober det samme året. Da satte Sør-Norge en ny rekord for historisk høye strømpriser, og det skulle bli den første av mange.

For noen måneder senere gikk Russland til krig mot Ukraina, og resten er som kjent historie. Strømprisene galopperte av gårde til stadig nye all time-høyder, og gjennom vinteren vi snart legger bak oss har de aller fleste opplevd strømregninger på et helt annet nivå enn de vi har vært vant til.

I tillegg til høye strømpriser har det ved noen få anledninger blitt snakket om en annen strømkrise, nemlig at det ikke er nok strøm i Norge og det har vært mumlet om mulig rasjonering. Det har heldigvis ikke skjedd.

Midt opp i alt dette skal Norges bilpark bli elektrifisert, og allerede nå er det langt over 600.000 elbiler her i landet ‒ og rundt 8 av 10 nye biler som blir registrert er helelektriske. Målet for myndighetene er at alle nybilene som selges i 2025 er nullutslippsbiler, og det er altså kun to små år til.

Det store inntoget av elbiler gjør at mange frykter at det ikke er nok strøm til at alle kan kjøre elbil, og en undersøkelse utført av Norstat for NAF i januar viser at så mange som hver tredje nordmann tror dette.

Skepsisen er størst blant de som ikke har elbil, og her svarer 37 prosent at de ikke tror på at Norge har nok strøm til elbilene. Det er dobbelt så høyt som blant elbilistene, hvor 18 prosent svarer det samme.

– Spørsmålet om Norge har nok strøm til elbilene skaper debatt over middagsbordet rundt om i Norge, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

‒ Skillet går ikke bare mellom hva slags bil man eier i dag, men også hva slags bil man skal ha neste gang. Blant de som skal ha elbil neste gang var det stor tiltro at det finnes nok strøm. Her mener nesten 2 av 3 – 63 prosent – at det finnes nok strøm. Blant de som ikke skal ha elbil var svarene helt i andre enden av skalaen. Der svarte bare hver femte det samme.

Det store spørsmålet er selvsagt om dette er en begrunnet frykt.

Kommunikasjonsdirektør i Statnett, Henrik Glette, sier at elbilene ikke treger så mye strøm som åpenbart mange tror, og at ja ‒ Norge skal ha nok strøm til å lade bilene framover.

– Elbilene trenger mer strøm i takt med veksten i elbiler, men strømbehovet deres er en veldig liten del av det norske strømforbruket. Sammenliknet med det økte kraftbehovet for å møte nye industriplaner og elektrifisering er dette forbruket lite, sier Glette, som riktignok peker på behovet for enda mer kraft i framtiden.

‒ Nye industriplaner og overgangen fra fossile brensler i hele samfunnet vil kreve mye mer kraft i årene som kommer. Forbruket vil øke mer enn det vi ser av planer om ny kraftproduksjon, og vi kan få et kraftunderskudd rundt 2027. Da vil vi være avhengige av import for å dekke hele forbruket. Det betyr at vi trenger å øke kraftproduksjonen, sier han, og legger til:

‒ Samtidig skal ikke noen være bekymret for at vi mangler strøm til hverdagslige gjøremål eller til lading av elbilene våre.

I dag består bilparken av nærmere 3 millioner personbiler hvor elbilene utgjør rundt 20 prosent, og NAF sier at en fullt ut elektrifisert bilpark ikke vil være her før tidligst i rundt 2040 med dagens salgstall.

Beregninger som NAF har gjort viser at med rundt 3 millioner elbiler på veiene vil hele den elektriske bilparken kreve rundt 6-7 terrawattimer i året, og sier at dette tilsvarer under 5 prosent av det norske strømforbruket i dag.

Konklusjonen er altså at det ikke er noen grunn til å frykte et kraftunderskudd på grunn av antall nye elbiler som man trenger å lade.

Mange frykter at det store antallet elbiler i framtiden skal skape et kraftunderskudd. (Foto: NAF)

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter