Frykter mange avskiltede biler

Et av tiltakene til Statens vegvesen som forenkler hverdagen i karanteneperioden knyttet til koronautbruddet er at EU-kontrollen er utsatt. Det kan føre lange køer ‒ og avskiltede biler.


Da States vegvesen bestemte seg for å utvide fristen for EU-kontrollen
for alle som egentlig skulle ha gjennomført den innen 30. april med to måneder,
gjorde de dette for å forenkle korona-hverdagen til bilistene. Det var et grep
de fleste var glade for.

Men den normale hverdagen vil forhåpentlig vende tilbake, og
da kan det fort bli trangt hos verkstedene som gjennomfører slike kontroller.

Norges Bilbransjeforbund (NBF) opplyser at det per i dag er
gjennomført 18.000 færre EU-kontroller sammenlignet med samme periode som i
2019, og fortsetter trenden vil det være 80.000 ekstra biler som skal gjennomføre
EU-kontroll i neste periode.

Det kan føre til lange køer, og bilister risikerer å miste
fristen for sin kontroll.

‒ Verkstedene har ikke kapasitet til å ta titusenvis av
ekstra kontroller en måned, sier Tor Simonsen, bransjefagligleder i NBF.

‒ Men verkstedene er åpne og kan operere med svært lav
smitterisiko. Det er ingen grunn til å utsette EU-kontroll hvis du ikke er syk
eller i karantene, mener han.

Statens vegvesen har gitt utsettelse til 187.000 biler, og det gjennomføres i snitt mellom 6.000 og 8.000 EU-kontroller hver eneste arbeidsdag.

Ifølge NFB gjennomfører verkstedene seks millioner
reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver på biler hvert år.

‒ Det sier seg selv at dersom altfor mange velger å utsette
nødvendig vedlikehold og reparasjoner, så vil køene foran verkstedportene bli
svært lange. Dette vil igjen gjøre at folk kan risikere å ikke ha tilgang til
trygge og kjørbare biler i en lengre periode.

‒ Men det er helt unødvendig. Verkstedene har kapasitet og
det er trygt, sier Simonsen.

– Du trenger ikke møte et eneste menneske ved verkstedbesøk,
understreker han.

NBF vil altså åpne opp for EU-kontroller, og peker på at både statsministeren og helseministeren har poengtert at det som kan fungere som normalt bør gjøre det.

Bransjeforbundet mener altså at verkstedene kan gjøre dette,
og det er laget veiledere for smittevern både for kunder, ansatte og biler.
Hansker, ratt- og setetrekk, vask og desinfisering og avstand er viktige
tiltak.

‒ Bilforhandlere og -verksteder strekker seg langt for å
imøtekomme kundebehov. Mange tilbyr seg å hente biler og man tar kontakt med
eksisterende kunder. Skal du ha god, rask og trygg service er dette tiden, sier
Simonsen.

Les også:

Les mer om:

Nyheter