Veiene forfaller, og det er ingen lys i tunellen heller. (Foto: NAF)

Frykter at veiene forfaller mer

Ifølge NAF får ikke fylkene noe drahjelp til å bekjempe forfallet på veiene av revidert statsbudsjett, og frykter at ting bare blir verre med årene.


– Fylkene trenger en solid håndsrekning fra staten. Det får de ikke i revidert budsjett. Økonomien er presset, og forfallet på veiene kan øke om fylkene ikke får tilført mer midler, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Det er ikke bare privatøkonomien som er presset av høy inflasjon og stigende renter, for dette føler også fylkene på. Ja, de som sliter med å holde tritt med forfallet på sine veier, og her er det mange.

De skal nemlig ta vare på 44.000 kilometer vei, altså langt mer enn distansen Vardø-Cape Town tur/retur. Dette er altså øverst i Europa til nederst i Afrika, så ja, fryktelig mye vei.

NAF hadde håpet at regjeringen skulle gi fylkene litt drahjelp til dette enorme arbeidet i revidert statsbudsjett, men det å styrke fylkesveiene er ikke prioritert.

– De fleste fylkene sitter med et etterslep på vedlikehold i milliard-klassen. Bare for å hindre økt forfall på fylkesveiene år for år trengs det minst 1,5 milliarder kroner ekstra i året, sier Handagard.

– Det må satses år for år og i hvert eneste budsjett for å bli kvitt forfallet.

I Nasjonal transportplan som er til behandling i Stortinget, foreslår regjeringen å gi fylkene 1 milliard mer i året de neste seks årene, opplyser NAF. Deretter skal fylkene få 1,6 milliarder i neste seksårsperiode.

– Det er ikke nok, slår Handagard fast.

‒ Vi ser at flere fylker peker på at budsjettarbeidet er krevende. Vi frykter at veiene kan bli en salderingspost i en tid hvor økonomien i fylkene er under press.

Norge har som kjent en nullvisjon når det kommer trafikkdrepte, og da spiller veistandarden selvsagt en nøkkelrolle. NAF sier at fylkene gjør det de kan for å holde standarden på et akseptabelt nivå, men de sloss i motvind. Eller skal vi si motbakke?

Statens vegvesen har beregnet forfallet på fylkesveiene til over 100 milliarder kroner, men flere fylker har sagt at det reelle tallet kan være høyere.

På toppen kommer 60 milliarder kroner som fylkene trenger for å sikre veiene mot skred og ras.

–  En av de viktigste oppgavene fylkeskommunene har i dag er å sikre trygge veier. Men med budsjetter under press, kan det bli enda vanskeligere å fjerne forfallet i årene fremover. Midlene som foreslås i Nasjonal transportplan må økes. I tillegg burde altså fylkene fått økte midler allerede nå, sier Handagard.

– En milliard ekstra i året er ikke nok til å stoppe forfallet og ta igjen etterslepet på skred- og rassikring.

Hun har en klar oppfordring til politikerne. Øk potten til fylkene når de nå behandler Nasjonal transportplan i Stortinget, og påse at midlene er øremerket vei.

‒ Vi forventer at partiene på Stortinget tar dette inn over seg når nasjonal transportplan skal behandles. Selv om rammene til fylkesvei økes noe, frykter vi det ikke er nok til å bremse forfallet, sier Handagard.

Slik er vei-forfallet fordelt:

Anslagene er basert på Vegvesenets leveranser 3. oktober 2023. Tallene for vedlikeholdsetterslep er fordelt på nye fylker etter fordelingen av etterslepet i Vegvesenets rapport fra 2013. Deretter alle tall justert til 2024-kroner.

Les også:

Debatt

Les mer om:

NAF Samferdsel