Fire omkom i trafikken i januar, og det var en færre enn januar 2023. (Ill.foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen)

Fire mistet livet i møteulykker

Trafikkåret 2024 ble innledet med kun fire omkomne i januar, og alle mistet livet i møteulykker.


Ifølge Statens vegvesen var det to menn og to kvinner som mistet livet i trafikken i årets første måned, og med unntak av koronaårene har det aldri vært færre omkomne i januar.

De fire dødsulykkene skjedde i Oslo, Trøndelag, Møre og Romsdal og Troms.

– Det er bra at tallene er lave, selv om hvert liv som går tapt selvsagt er ett for mye, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

‒ Det er særlig positivt sett i lys av de mange omkomne vi hadde sist høst. At alle dødsulykkene i januar er møteulykker, er imidlertid bekymringsfullt.

Hun påpeker at et utfordrende vinterføre kan være en faktor.

Årets første måned var en veldig ustabil en når det kommer til været, med flere store væromslag og utfordrende kjøreforhold over hele landet. Det gjør sitt til at bilistene må være oppmerksomme og tålmodige.

– Vi må tilpasse både farten og kjøringen vår etter forholdene, og her må alle som ferdes i trafikken ta sitt ansvar. Så skal vi i Statens vegvesen gjøre vårt for å gjøre veiene så sikre og fremkommelige som mulig, sier Ranes.

Trygg Trafikk sier at tunge kjøretøy var involvert i tre av dødsulykkene i forrige måned, og i fjor mistet 41 mennesker livet etter i ulykker med tunge kjøretøy som lastebiler og busser. Men Trygg Trafikk presiserer at selv om tunge kjøretøy er involvert, er det som regel ikke føreren av det tunge kjøretøyet som er utløsende part i ulykken.

– Vi ser flere som omkommer i møte med tunge kjøretøy, sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden.

‒ Godstransport på vei har økt over tid, og det innebærer flere lastebiler på veien enn før. En møteulykke med et tungt kjøretøy ender dessverre ofte veldig alvorlig. Det er massive krefter i spill når hastigheter og tung vekt kombineres.

Trygg Trafikk sier at tall fra Statens vegvesen viser at det oftest skjer dødsulykker med tunge kjøretøy i vinterhalvåret, og i 8 av 10 tilfeller har bilisten skyld i ulykken.

– På denne tiden av året er det ofte dårligere veiforhold samt mer kjøring i mørket, sier Loftsgarden.

‒ Utfordrende føreforhold gir dårligere marginer ved uforutsette hendelser. Dette betyr først og fremst at sjåfører må være oppmerksomme til enhver tid, holde en forsvarlig fart og ikke minst unngå forbikjøringer hvor man ikke er hundre prosent sikker på at det går bra.

I januar i fjor mistet fem livet i trafikken, og totalt omkom 115 på norske veier i 2023. Det var en færre enn 2022, mens det under koronastengte 2021 kun var 80 trafikkdrepte.

– Selv om vi har hatt over 100 drepte i trafikken de to siste årene, viser dette oss at det er mulig å redusere antallet drepte, sier Ranes.

‒ Særlig som bilister må vi være bevisste på det ansvaret vi har når vi sitter bak rattet. Det viktigste er å ha oppmerksomheten på at det eneste du skal gjøre er å kjøre.

Les også:

Debatt