Seks personer omkom i trafikken i november, noe som er mer enn en halvering i forhold til november i fjor. (Fotos: Statens vegvesen)

Endelig litt positive tall rundt dødsulykker

I november 2022 omkom 13 personer i trafikken, men heldigvis var ikke årets november like mørk. Faktisk ble dødstallene mer enn halvert.


Det er flere positive ting med årets november-trafikk. For det første ble dødstallene mer enn halvert sammenlignet med november i fjor med seks omkomne, og for det andre omkom ingen yngre mennesker.

Alle de seks var nemlig over 40 år, viser statistikken til Statens vegvesen. Men det er selvsagt ingen trøst for de som nå har mistet sine kjære i innspurten til jula.

‒ Vi har ingen å miste, hverken av unge eller eldre, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

‒ Likevel – etter måneder med flere drepte ungdommer enn vanlig, er det godt å se at november ikke har krevd helt unge ofre. Det er også bra at det er færre drepte i november, sammenlignet med i fjor.

Fem menn og en kvinne måtte bøte med livet i trafikken i forrige måned, og dødsulykkene skjedde i Nordland, Troms og Finnmark, Viken, Innlandet og Vestland. Det var primært møte- og utforkjøringsulykker, men en fotgjenger mistet også livet i november, melder Vegvesenet.

Men totalt sett peker kurven den gale veien, for totalt har 113 personer mistet livet i trafikken så langt i år, og antall dødsulykker gikk også opp i fjor målt mot året før.

Vi kan nå ende opp med det høyeste tallet drepte i trafikken siden 2016, som du kan se av statistikken helt nederst.

– Vi er på feil kurs dersom vi skal nærme oss målet om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier fagdirektør Tanja Loftsgarden i Trygg Trafikk.

‒ Det haster å ta grep slik at vi får snudd utviklingen. Det er uakseptabelt at vi risikerer en økning i dødsulykkene andre året på rad. I tillegg ser vi i år flere yngre som mister livet i trafikken, og det bekymrer oss. Det er et alvorlig samfunnsproblem at trafikken koster mer enn 100 menneskeliv årlig.

Vegvesenet sier at uoppmerksomhet fortsatt er en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker, ofte med døden til følge. Det viser et ferskt prosjekt Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført på oppdrag fra Statens vegvesen.

‒ Men vi går små skritt i riktig retning, sier Ranes.

‒ Folk gjør litt færre ting mens de kjører bil i dag, og er blitt litt mer oppmerksomme enn for bare få år siden. Det å endre atferd tar tid, så vi er langt fra i mål. Oppmerksomhet er fremdeles et trafikksikkerhetsproblem som må prioriteres og håndteres. Men at vi ser en positiv utvikling, er bra.

Statens vegvesen viderefører nå kampanjen «Takk for oppmerksomheten» som gikk fra 2018 til 2021, og den nye ble lansert i juni. Her er målet å få enda flere til å ta aktivt grep om oppmerksomhet i trafikken.

Guro Ranes oppfordrer rett og slett trafikantene til å takke hverandre for oppmerksomheten.

‒ I trafikken er vi helt avhengige av hverandre, sier hun.

‒ Hvis alle blir den sjåføren de selv vil møte, er vi et godt stykke på vei mot nullvisjonen, der ingen dør eller blir hardt skadd i trafikken.

Antall trafikkdrepte i året. Tallene for 2023 er til 1. desember.

Les også:

Debatt