Kvinner og menn har ulike oppfatninger av trafikksikkerhet. (Foto: Frende Forsikring)

Dette syns kvinnene er spesielt skummelt

Langt færre kvinner enn menn blir tatt i fartskontroller, og mange flere av disse lar seg også irritere av bilister som kjører fort. Men det er spesielt en ting mange kvinner ikke er spesielt glade i.


I løpet av årets 10 første måneder har 111 mennesker mistet livet i trafikken, og det er langt over dobbelt så mange menn som kvinner som har omkommet. 81 menn og 30 kvinner, ifølge statistikken til Statens vegvesen.

En grunn er selvsagt at det er flere menn som kjører bil, mens en annen er at kvinnene generelt tar det litt roligere bak rattet. 87 av de omkomne etter årets 10 første måneder mistet livet i enten møteulykker eller utforkjøringer.

 

Hva som er bakgrunnen til disse dødsulykkene sier ikke statistikken noe om, men forbikjøringer kan ha spilt en rolle i noen av dem. Og det er også den store frykten til mange kvinner bak rattet.

I Frendeundersøkelsen gjennomført av Norstat er 1.007 nordmenn spurt om dette, og her er det en stor forskjell på svarene mellom menn og kvinner.

‒ Mer enn 1 av 3 kvinner sier at de ikke liker forbikjøringer i det hele tatt, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

‒ Mens 8 av 10 menn synes forbikjøringer er greit hvis sjåføren mener det går fint. Det er bare drøyt 60 prosent av kvinnelige sjåfører som sier det samme.

Frende-eksperten tror mange forbinder forbikjøringer med skumle situasjoner.

‒ Mange assosierer forbikjøringer med høy fart, uvøren kjøring og plutselige møter med motgående trafikk. Men det er ikke slik forbikjøringer skal være, sier Ytre-Hauge.

‒ Forbikjøringer er krevende, både for den som kjører forbi og den som blir forbikjørt.

Ytre-Hauge er tydelig på at hovedansvaret for forbikjøringer ligger på den som ligger bak og vil forbi.

‒ Men du som blir forbikjørt skal samarbeide ved å være oppmerksom og ikke øke farten. Det er viktig at du hjelper den som kjører forbi med å komme på plass igjen. Det skal ikke bli en konkurranse, det blir fort farlig, sier han.

Erfaring er viktig på mange områder, og skal man gjennomføre forbikjøringer krever det god beregning. Utfordringen er at folk har veldig ulik oppfatning av situasjoner med høy fart, ifølge Frende.

‒ Hvis du skal kjøre forbi må du være helt sikker på at du har god nok sikt og at det ikke skjuler seg noe over neste bakketopp eller sving. Du skal ha god margin for å komme deg tilbake i riktig felt i god tid før møtende trafikk, sier fagsjefen.

‒ Du skal ikke ligge oppi rumpa på bilen foran. Du skal holde deg lenger unna før en forbikjøring og sikre at du har god oversikt. Du skal også kunne trekke deg fra situasjonen kjapt og det kan du ikke hvis du ligger tett oppi bilen foran og gasser på.

Han understreker at forbikjøringer skal gjennomføres uten å kjøre veldig fort.

‒ Det skal foregå innenfor fartsgrensen, det er slik reglene er. Så hvis bilen foran deg ligger på eller rett under fartsgrensen skal du ikke forbi. Hold deg i ro med god avstand og ikke bli irritert, sier Ytre-Hauge.

At menn og kvinner har ulike syn på trafikale ting viser også andre spørsmål i Frendeundersøkelsen som går på sikkerhet. Sjekk disse svarene:

‒ Det er et tydelig kjønnsskille her, sier Ytre-Hauge.

‒ Kvinner har mer respekt for fartsgrenser og er tydelig mer avventende til å kjøre forbi. Det er to grep menn godt kan lære seg neste gang de setter seg bak rattet, slår fagsjefen fast.

Les også: 

Debatt

Les mer om:

Frende