Det er fem ting som stikker seg ut når elbilistene blir spurt hva som er utfordrende med hurtiglading. (Fotos: NAF)

Dette irriterer mest med hurtiglading

Det er spesielt fem ting som er utfordrende rundt det å hurtiglade en elbil, viser en ny undersøkelse.


NAF har fått Norstat til å ta tempen på hurtigladingen, og det er ikke småtteri som må rettes på før elbilistene er helt fornøyde.

‒ Det må bli enklere, raskere og billigere å lade elbilen når man er på tur, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Norge har som kjent kommet langt med infrastrukturen rundt elbiler, men vi er langt fra i mål. Her er det spesielt utfordringer med lading på langtur, noe som ofte gjøres gjennom hurtiglading.

I undersøkelsen svarer halvparten av elbilistene, som er vant til å lade hjemme og med de strømprisene som er der og da, at prisen for hurtiglading er for høy.

Videre mener 4 av 10 elbilister at ladekø er en utfordring, mens 1 av 3 elbilister er kritisk til ladefarten, mener betalingen er vanskelig og at de opplever utfordringer med tekniske feil på ladestasjonene.

Oppsummert mener altså mange at det utfordringer rundt fem ting ‒ pris, ladekø, ladefart, betaling og defekte ladere.

‒ Tilbakemeldingene i denne undersøkelsen er klare, og det går på pris og tilgjengelighet på ladere. Elbilistene trekker også frem at det er vanskelig å betale for lading og tekniske feil som store utfordringer på ladeplassene, sier Sødal.  

Den gode nyheten er at det jobbes aktivt med mange av disse tingene.

Det popper stadig opp nye ladestasjoner, nye elbiler får stadig bedre ladefart og det har kommet et krav om at alle nye stasjoner også må ha muligheten for kortbetaling.

Regjeringen blir i tillegg presset på alle kanter når det kommer til strømprisene, og vi får også håpe at ladeoperatørene etter hvert også finner ut av «barndomsfeilene» som setter mange av ladestasjonene ut av drift.

NAF er kritiske til at mange ladeoperatører har lukket systemene sine, slik at det ikke er mulig å bruke en app hos alle ladeoperatører.

‒ Vi mener myndighetene må pålegge ladeoperatørene å åpne sine systemer slik at forbrukerne kan velge hvilken app de vil bruke til å starte og betale for ladingen, sier Sødal.

Når det gjelder de som ikke eier elbil trekker også disse fram de samme utfordringene når det gjelder lading på langtur. Kø, pris og tid sees på som de største utfordringene med hurtiglading.

Automobilforbundet mener at alle utfordringene kan bremse overgangen til elbiler.

‒ Det er fortsatt to millioner bilister i Norge som ikke eier en elbil i dag, påpeker Sødal.

‒ Undersøkelsen viser med all tydelighet at ladeutbygging, lavere priser og hurtigere lading er en veldig viktig nøkkel for å klare overgangen til elbiler.

Hva mener du er de største utfordringene når man skal lade en elbil utenfor hjemmet (velg inntil 3):

Les også:

Debatt

Les mer om:

Elbil NAF