Forbrukerne får bedre rettigheter ved kjøp av bruktbil hos en forhandler. (Fotos: NAF)

Bedre rettigheter ved kjøp av bruktbil hos forhandler

Om drøyt tre uker endres forbrukerkjøpsloven som regulerer salg mellom forbruker og bilforhandler, og her er viktige og positive endringer for kjøperen.


‒ Nå blir det tryggere å kjøpe bruktbil fra forhandler. Bilkjøperne har blitt hørt på viktige punkter, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det selges langt flere bruktbiler enn nybiler, rundt en halv million bruktbiler årlig, og de fleste kjøperne er fornøyde. Men det gjelder å holde tunga rett i munnen.

De som kjøper eller selger en bruktbil privat må forholde seg til kjøpsloven, mens de som kjøper og selger en bruktbil bil gjennom en forhandler skal forholde seg til forbrukerkjøpsloven. Og fra nyttår kommer det store og viktige endringer i denne.

‒ Det blir ikke lenger lov til å selge en bil «som den er», sier Sødal.

‒ De fleste biler selges med dette forbeholdet i dag, noe som gjør det vanskelig å klage på feil. Derfor er vi svært fornøyde med at bilkjøperne er hørt på dette viktige punktet. Nå må selger opplyse om alle feil på bilen.

Men det er langt fra alt.

Forbrukeren får nå også bedre beskyttelse om det dukker opp feil med bilen etter kjøpet. NAF forklarer at det blir slik at feil som oppdages inntil to år etter kjøpstidspunktet antas å ha vært der ved overtakelsen. Dette er i dag på 6 måneder.

I tillegg får forhandlerne færre forsøk på å rette feil, og det skal bli enklere å få hevet kjøpet, opplyser NAF. Forhandleren må også bevise at mangelen er uvesentlig.

‒ At feil vil anses å ha vært til stede i opptil to år, er en viktig endring og et av punktene vi har jobbet for. Når retten til heving også styrkes, gir det forbrukerne betydelig bedre trygghet, forklarer Nils Sødal.

‒ Nå må forhandleren forklare eller sannsynliggjøre at feilen ikke var der ved kjøpet. Bevisbyrden er lagt tydelig hos bilforhandleren.

Den oppdaterte forbrukerkjøpsloven tar også høyde for noe nytt som har banet seg vei de siste årene, nemlig bilens app som åpner for tilgang til mange funksjoner. Denne vil loven nå regne som en del av kjøpet, og det er viktig.

‒ Utgangspunktet må være at appen har samme levetid som bilen, og tilgang til appen følger bilkjøpet. Hvis dette ikke er tilfellet, må forhandler opplyse om dette. Det er en viktig presisering i loven, og vil gjelde stadig flere bruktbiler framover, sier Sødal.

NAF sier at endringene i loven er viktige både om du skal kjøpe eller selge bil. For samtidig som bilkjøperne får bedre rettigheter, vil du få større ansvar om du selger bilen gjennom kommisjon eller formidlingssalg.

 

‒ Selger du gjennom en forhandler så er det forbrukerkjøpsloven som gjelder, og da har kjøperen bedre rettigheter enn om du selger privat, understreker Sødal.

‒ Du påtar deg med andre ord et større ansvar for feil ved bilen, og det kan slå tilbake på deg som selger. Med denne skjerpelsen blir det mindre grunn til å selge biler gjennom formidlingssalg og kommisjon, mener NAF-rådgiveren.

Forbrukerkjøpsloven endres fra 1. januar 2024.

Dette er de viktigste endringene:

  • De vil ikke lenger være mulig å ta et generelt forbehold om at en gjenstand «selges som den er». I stedet må selger spesifikt opplyse om forhold som avviker fra alminnelige krav om kvalitet, funksjonalitet mv.  
  • Feil som avdekkes innen to år etter kjøpstidspunktet blir nå antatt å ha vært der ved overtakelsen. Hittil har dette kun vært 6 måneder.  
  • Forhandlers adgang til å rette mangler har blitt snevret inn. Det blir nå en regel om ett utbedringsforsøk, mot tidligere to. Det er fortsatt slik at flere forsøk kan skje hvis rimelig, men dette innebærer en skjerpelse.  
  • Hevingsadgangen er ment å utvides ved at det nå er forhandler som må bevise at mangelen er uvesentlig.
  • I et hevingsoppgjør må gjenstanden returneres til selger. Det har tidligere ofte blitt spørsmål om hvem som skal dekke kostnadene med dette.
  • Appen til bilen blir nå sett på som en del av kjøpet. Det tas inn regler for varer som krever programmer eller apper for å fungere som normalt, blant annet om klageretten på og varigheten av appene, regler om oppdateringer mv. Mange biler krever at appen fungerer for at du skal ha full nytte av funksjonene.
Kilde: NAF

Les også:

Debatt

Les mer om:

Forbruker NAF bruktbiler