Nordmenn frykter ulykker når de er ute i trafikken. (Foto: Fremtind)

Dette bekymrer vi oss for i trafikken

Flere millioner frykter faktisk å krasje når de er ute i trafikken.


Fremtind har fått Respons Analyse til å utføre en landsdekkende undersøkelse for å se hva som bekymrer oss ute i trafikken, og selvsagt er hverdagslige ting som punkteringer og syklister i veien blant bekymringene.

Men det er to ting som peker seg veldig ut, og dette er bekymringer for veldig mange. Faktisk svarer halvparten, akkurat 50 prosent, at de er bekymret for å kollidere med andre biler på veien.

Videre svarer nesten like mange, 46 prosent, at de frykter rusede sjåfører ute på veiene. Ned til den tredje tingen som bekymrer, store vogntog, er det et stort sprang. «Kun» 18 prosent er bekymret for disse doningene.   

– Nå går vi inn i årstiden hvor det normalt skjer flere dødsulykker, og det stiller enda større krav til oss som sjåfører, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

‒ Vi må være ekstra oppmerksomme fremover, og ta ansvar for egen atferd i trafikken. Vi oppfordrer på det sterkeste til å ta det pent på veiene.

En av grunnene til at halvparten faktisk frykter kollisjon er nok fokusen på trafikksikkerhet som har vært de seneste årene, og selvsagt de mange alvorlige ulykkene.

I mars var det for eksempel 14 som omkom på veiene, og ifølge Fremtind mistet halvparten av disse livet i møteulykker.

Tall fra Statens vegvesen viser at 22 mennesker har mistet livet i trafikken i år, og mange av disse i nettopp møteulykker.

– Husk at høy fart og forbikjøringer kan skape farlige situasjoner for både deg selv og andre medtrafikanter, advarer skadeforebyggeren, som ber bilistene om å holde god avstand til bilen foran.

– Vær oppmerksom på at trafikkbildet kan endre seg raskt. Derfor er det viktig at vi alltid har fokus på det selve bilkjøringen. Mobilen må du la ligge når du kjører, slår han fast.

Dette er norske bilister mest bekymret for når de kjører bil:

 • Å kollidere med andre biler: 50 prosent
 • Rusede sjåfører: 46 prosent
 • Vogntog: 18 prosent
 • Motorstopp: 15 prosent
 • Å kjøre av veien: 14 prosent
 • Bilkø: 13 prosent
 • Punktering: 13 prosent
 • Syklister på veien: 10 prosent
 • At jeg går tom for strøm eller drivstoff: 8 prosent
 • Steinsprut: 6 prosent
 • Ladekø: 5 prosent
 • Misfornøyde og grinete barn: 4 prosent
 • Er ikke bekymret for noe: 18 prosent
Les også:

Debatt

Les mer om:

Forbruker Fremtind Trafikk