Det kan bli kaos på veiene rundt Oslo når Ring 1 i Oslo stenges. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Bussene skal fram ‒ elbilene må vike

NAF frykter et komplett kaos i tre år når Ring 1 i Oslo stenges, mens Vegvesenet iallfall gjør det de kan for at bussene kommer seg fram.


Det er flere tuneller i Oslo som skal stenges grunnet ombygging og vedlikehold, og dermed blir det heller ikke mulig å benytte den viktige Ring 1 ‒ pulsåren for trafikken i Oslo sentrum. 

Det får store konsekvenser for trafikken i og rundt hovedstaden, og NAF sier at det er trafikk tilsvarende en firefelts motorvei som vil legge et stort press på veinettet rundt Oslo. 

– Vi frykter stengingen vil medføre kork, kaos og økte reisetider i mange år framover hvis det ikke legges bedre til rette, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Allerede nå er det klart at elbilene mister tilgangen til kollektivfeltene i Oslo og Akershus mens arbeidet pågår, og på den måten skal ikke kollektivtrafikken bli fullstendig lammet. 

‒ Det er viktig å sørge for best mulig flyt i kollektivtrafikken og en enhetlig regulering av kollektivfeltene på tvers av statlig og kommunal vei, sier Rune Gjøs, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten.

‒ Derfor velger også Oslo kommune å fjerne muligheten for elbiler å kjøre i kollektivfeltene på de kommunale veiene.

Kollektivtrafikken i Oslo har fått hard medfart de siste månedene, spesielt etter at de elektriske bussene overhodet ikke håndterte vinteren som brettet seg utover Oslo. Ruter vil helst slippe slikt kaos når Ring 1 stenges. 

‒ Vår jobb er å sørge for at folk kommer seg fram, og dette tiltaket er avgjørende for å sikre et effektivt og forutsigbart kollektivtilbud, sier Snorre Lægran, plandirektør i Ruter.

En av hovedgrunnene til at Norge ble et globalt elbil-lokomotiv var at elbilene fikk tilgang til kollektivfeltene, og svært mange rundt Oslo kjøpte seg raskt en elektrisk bil nummer to som gjorde at de kunne plystre forbi køen.

Nå har det blitt så mange elbiler at Vegvesenet har tatt grep, og i dag kan elbiler kjøre i kollektivfelt i rushtidene kun når det er to eller flere i bilen. 

‒ Denne fordelen blir nå tatt bort av hensyn til bussenes framkommelighet. Andelen elbiler i kollektivfeltene i rushtid er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, sier prosjektleder trafikk i Statens vegvesen, Halvard Gavelstad.

Vegvesenet sier at et midlertidig elbil-forbud i kollektivfeltene er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken til Oslo sentrum og for å få flere til å reise kollektivt, sykle eller gå.

‒ Vi oppfordrer de som kan til å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå, sier Gavelstad.

NAF er på sin side svært bekymret for hvordan dette vil gå, og etterlyser bedre tilrettelegging for de reisende.

‒ Trafikken i Hammersborgtunnelen har vært tilsvarende en firefelts motorvei, med rundt 17.000 biler i døgnet. Men tiltakene som skal demme opp for kaoset er kun restriksjoner. Det vil ikke være nok til å hindre kaos, sier Handagard.

De har også noen forslag som kan lette på trykket. 

–  Nye innfartsparkeringer med direktebusser inn til Oslo bør på plass. Det kan lette presset på buss og tog, og gjøre kollektivtrafikk til et alternativ også for de som trenger bil på den første delen av reisen sin. Vi etterlyser bedre tilrettelegging fra både Statens vegvesen og Ruter, sier Handagard.

En annen ting som bidro til den norske elbilboomen var gratis passering i bommen, og NAF peker også på pris på kollektivtransporten som et viktig tiltak for å begrense trafikken rundt hovedstaden. 

–  Både pris på månedskort og på enkeltbilletter er viktige for de reisende i Oslo. Når trafikken strupes kan det føre til at flere får behov for å reise kollektivt av og til. Vi mener man på nytt må se på om lavere pris på fleksible billetter kan opprettholdes i byggeperioden. Sammen med et styrket rutetilbud og innfartsparkeringer er dette tiltak som kan gjøre hverdagen lettere for folk, sier Handagard.

Hun vet at pris er viktig for folk. For i fjor fikk NAF gjennomført en undersøkelse rundt dette, og i Oslo svarte over halvparten bekreftende på dette. Og det er som kjent Oslo som har den klart største kollektivtransporten. 

Slik svarte 1.003 på undersøkelsen gjennomført av Norstat.

Har prisen på kollektivtransport noe å si for hvor ofte du reiser kollektivt?

Les også:

Debatt