Mer enn hver femte bil er nå elbil her i Norge, og det er soleklart best i Europa. (Fotos: NAF)

Bergen er Europas elbil-hovedstad

For knapt 1.000 år siden var Bergen regnet som Norges hovedstad, dog uten offisielt å være det. Nå kan byen skryte av å være Europas uoffisielle hovedstad når det kommer til elbiler.


Norge har for lengst bikket 600.000 registrerte elbiler, og det slår også ut på den totale bilparken her hjemme. For i takt med at nye elbiler blir registrert blir også gamle biler avregistrert, og dermed øker elbiltettheten.

NAF viser til tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) som sier at landssnittet når det kommer til elbilandelen var på 21 prosent i utgangen av januar. Det betyr at mer enn hver femte bil nå er en elbil.

Det gjør Norge til Europas aller mest elbiltette land ‒ med en soleklar margin. Nærmest kommer kanskje overraskende Sverige med 3,97 prosent andel, og kanskje enda mer overraskende følger Danmark med bilpark som består av 3,72 prosent elbiler, opplyser NAF.

Videre finner vi Nederland med 3,44 prosent elbiler, ifølge tall fra EU-kommisjonen som NAF henviser til. Det er altså et voldsomt gap mellom Norge og resten av røkla i Europa.

I mange år var elbiler et storbyfenomen her i Norge, for med incentiver som gratis parkering, adgang til kollektivfeltet og ikke minst med gratis passering i bommen lot mange seg lokke til å kjøpe seg en elbil.

– Norge leder an i Europa på elbil, og byene går foran, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Det betyr altså at den byen i Norge med høyest elbiltetthet også har den største andelen av alle byene rundt om i Europa, og på dette feltet slår Bergen sin gamle rival Oslo med noen få prosent.

‒ Det er ingen byer der det grønne bilskiftet har kommet så langt som i Bergen, sier Handagard.

‒ Så langt vi vet har Bergen den høyeste elbil-tettheten i Europa. Byen er på vei til å nå sine mål for utskiftning av bilparken.

Slik fordeler elbilandelen seg i de seks største byene i Norge:

  • Bergen: 37 prosent
  • Oslo: 34 prosent
  • Trondheim 28 prosent
  • Kristiansand: 28 prosent
  • Stavanger: 26 prosent
  • Tromsø: 15 prosent

Mer enn hver femte bil er nå elbil her i Norge, og det er soleklart best i Europa. (Fotos: NAF)

Bergen er kanskje hovedstaden, men fortsatt ikke kongen om man også tar med kommunene. Da blir de nemlig slått av Askøy, en øy rett utenfor Bergen som har 41 prosent elbilandel.

‒ Bompengefritaket har nok gjort at en del kommuner har usedvanlig høy elbiltetthet, sier Handagard.

‒ Vi ser det samme i andre kommuner som ligger utenfor store bomringer, som Lørenskog, Bærum, Lier og Malvik. Alle disse kommunene har en elbilandel på over 30 prosent, legger hun til.

At bompenge-grepet har vært svært viktig for introduseringen av elbiler viser også NAFs Elbilmonitor fra januar i år. Her oppgir en av tre lave bompenger som en viktig grunn til å velge elbil, så om politikerne ikke vil bremse elbilsalget bør de ikke tukle altfor mye med bompengene rundt elbilene.

‒ Vi mener tiltak som lavere bompenger og å bygge ut kommunal lading bør prioriteres, foran det å stramme inn overfor andre kjøretøygrupper, sier Handagard.

‒ Med en så sterk vekst i elbilandelen som byer som Oslo og Bergen har, faller behovet for nullutslippssoner bort.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter