Annonse
HjemNyheterÅpner for flere bøter rundt elsparkesykler

Åpner for flere bøter rundt elsparkesykler

Det strammes nå inn mot uvettig bruk av elektriske sparkesykler. Nå kan det vanke både parkingsbøter og bøter for å kjøre i forbudte soner.

Det gikk som det måtte. Da hovedstaden for et par år siden begynte å flomme over med elektriske sparkesykler som kunne leies, gjorde verken lokale eller sentrale myndigheter noe for å begrense eller regulere bruken.

Resultatet har blitt et salig kaos av sparkesykler fra diverse tilbydere, både slengende rundt på fortauene og susende mellom gående ‒ natt som dag. Dette har skapt stor frustrasjon, og spesielt problematisk for de med nedsatt syn.

I fjor høst våknet de sentrale politikerne, og samferdselsminister Knut Arild Hareide gikk til kamp mot de til dels lovløse tilstandene.

Han ba Statens vegvesen om å «utrede egnede reguleringer og høringsforslag til forskriftsendringer etter vegtrafikklovgivningen som kan håndtere utfordringene knyttet til fremkommelighet og ulykker». Enklere sagt, Hareide ville rydde opp i kaoset.

Saken fortsetter under Annonsen

Nå har ministeren formelt innledet ryddejobben.

– Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er et populært og fleksibelt supplement til det øvrige mobilitetstilbudet, særlig i de største byene, sier Hareide.

Men:

‒ Samtidig gir det betydelige utfordringer i form av ulykker og konflikter med andre trafikanter, og fremkommelighetsutfordringer for andre trafikanter. Nå vil vi gi ytterligere mulighet til å håndheve regelverket effektivt, ved at kommunene kan gi gebyr for parkering i parkeringsforbudssoner og politiet kan ilegge forenklet forelegg i soner med bruksforbud, sier samferdselsministeren.

Knut Arild Hareide. (Foto: Frøydis Tornøe, Samferdselsdepart.)
Knut Arild Hareide. (Foto: Frøydis Tornøe, Samferdselsdepart.)

De nye reglene trådte i kraft 18. mai, og åpner altså for hardere lut mot de som ikke tar hensyn. Dette åpner blant annet for muligheten for å ilegge parkeringsgebyr for feilparkeringer med små elektriske kjøretøy på lik linje med andre kjøretøy, mens kommunene også kan sette opp nye skilt med parkeringsforbudssoner, bruksforbudssoner og fartsgrensesoner i et forsøk på å regulere de elektriske sparkesyklene.

Boten for feilparkering er på 900 kroner, mens et forenklet forlegg ved overtredelser av skiltede innkjøringsforbud og bruksforbudssoner er på 1.300 kroner.

– Det skal bli enda tydeligere hva som er lov og ikke lov i bruken av elektriske sparkesykler, sier Hareide.

‒ Derfor vil det nå kunne komme soner hvor det ikke er lov til å parkere eller bruke elsparkesykler flere steder, og soner med bestemte fartsgrenser. Det er kommunene selv som innfører slike soner, legger han til.

En annen lov som skal gjøre at byene ikke blir oversvømmet av utleie-sparkesykler ble vedtatt av Stortinget 14. juni, og denne skal regulere utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

‒ Det betyr at kommunene nå har adgang til å regulere utleie av elsparkesykler der virksomheten baserer seg på at elsparkesyklene parkeres på offentlig grunn. Jeg har tro på at dette kan bli et effektivt verktøy for mange kommuner, sier Hareide.

Dette er noen av de viktigste reglene for elsparkesykler:

  • Du har vikeplikt for biler og syklister fra høyre. Det betyr at du ikke skal være til hinder for de som kommer fra høyre. Du som skal vike skal vise dette ved å senke farten eller stanse. Denne regelen gjelder ikke når noe annet er skiltet, som for eksempel på forkjørsvei.
  • Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy i veibanen når du kjører små elektriske kjøretøy i fotgjengerfeltet. Det betyr at du må stoppe og vente til det er klar bane eller til bilene stopper før du kan krysse gangfeltet.
  • Bilene skal stoppe for deg dersom du går av den elektriske sparkesykkelen og triller sparkesykkelen over fotgjengerfeltet.
  • Stopp for rødt trafikklys når du kjører i veien.
  • Det skal bare være én person på elsparkesykkelen eller andre små elektriske kjøretøy. Det er ikke tillatt med passasjer.
  • Du har lov til å sykle på fortau, gangvei og gangfelt, så lenge du viser hensyn og tilpasser farten til fotgjengere. Når du skal kjøre forbi fotgjengere på fortau, gangvei og gangfelt er øvre fartsgrense 6 km/t ved passering.
  • Er det for mange mennesker der til at dette (foregående punkt) er mulig, har du ikke lov til å sykle eller kjøre på fortauet. Da skal du gå av og trille elsykkelen på fortauet eller kjøre ut i veibanen.
  • Du skal ikke kjøre i ruspåvirket tilstand. Er du så beruset at du ikke har kontroll på sparkesykkelen, må du trille den.

Kilde: Statens vegvesen

Les også:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst legg inn din kommentar!
Vennligst skriv navnet ditt her

Annonse

Bil24 på sosiale medier

3,128FansLik
96FølgereFølg
86FølgereFølg
0AbonnenterAbonnér

Populære saker

Annonse