Det er mange hissig sjåfører, og det virker ikke som problemet blir mindre. (Fotos: WWCOTY)

8 av 10 kvinner mener aggressive førere er et problem

Ny global undersøkelse viser at mange kvinner mener at det er et problem med aggressive førere bak rattet.


8. mars er selvsagt en viktig dag for kvinnene, men også 24. juni er en viktig dato. Det var nemlig på denne datoen tilbake i 1973 at høyesteretten i USA avkriminaliserte aborter. På samme dato i 2022 gikk den amerikanske høyesteretten tilbake på denne beslutningen.

Og ja, 24. juni er også den internasjonale kvinnedagen for sjåfører.

Så selv om likestillingen har kommet langt er det fortsatt kamper å kjempe, og noen av disse treffer også kvinnene på hver eneste dag. Nemlig aggressive sjåfører ute i trafikken. Det kan som alle uavhengig av kjønn vet være en liten kamp i seg selv.

Kvinnene mener at dette har vokst seg til et problem.

WWCOTY, Women's Worldwide Car of the Year, henviser til en internasjonal undersøkelse som et tsjekkisk nettmagasin har gjennomført i 20 land, og der svarer 78 prosent av kvinnelige sjåfører at de anser aggresjon på veiene som et alvorlig problem.

Og like deprimerende, 69 prosent mener at aggressiv atferd på veiene har økt.

‒ Gjennom et spørreskjema analyserte vi hvordan kvinnelige sjåfører har det, hva de frykter, hvordan de oppfører seg bak rattet og på veiene. Resultatene av undersøkelsen er bemerkelsesverdige, sier Sabina Kvasova, et WWCOTY-jurymedlem og redaktør for magasinet Zena v aute.cz.

Det er også aggressive førere som kvinnene bekymrer seg mest over når de er bak rattet, og 22 prosent svarer dette. Nærmest kommer ulykker og dårlig sikt, 20 prosent mener disse to tingene.

Videre kommer det å få skrens, 13 prosent frykter dette, og kollisjon med dyr, 9 prosent svarer dette. Totalt mener 16 prosent at det er ting å bekymre seg for i trafikken.

Men på toppen av dette mener altså mange at aggresjon på veiene som et alvorlig problem, og at dette har blitt verre.

Sabina Kvasova sier at 55 prosent av kvinnene sporadisk møter aggressiv oppførsel på veiene, og her svarer 25 prosent at de opplever det hver dag og 20 prosent flere ganger i uken.

Så hva kan gjøres?

Vel, mange av de spurte, 45 prosent, mener at det trengs strengere straffer for denne ufine oppførselen. Noen, 27 prosent, går lengre, og mener et spesialisert psykologisk terapiprogram er på sin plass, mens 20 prosent tror på bedre opplæring og 6 prosent på forebyggende kampanjer.

Den internasjonale kvinnelige sjåførdagen har som mål å bidra til kvinners frihet, verdighet og personlig og profesjonell utvikling, og bilen er en viktig døråpner på alle disse tre områdene.

Organisasjonen som hvert år kårer årets kvinnebil i verden sier at kvinner påvirker mer enn 80 prosent av bilkjøpene i avanserte land, så dette er også en viktig målgruppe for bilprodusentene.

‒ Andelen unge kvinnelige universitetsstudenter er allerede høyere i utviklede land. Lønnsparitet begynner å bli et oppnåelig mål, styrene er ikke lenger utelukkende menn, og på listene over de rikeste menneskene i verden er det ikke uvanlig å se flere og flere kvinnenavn, sier Marta García, administrerende direktør av WWCOTY.

Men alt er ikke rosenrødt.

International Women Driver Day setter også fokus på kvinners rett til uttale seg på sosiale medier når det kommer til bilrelaterte temaer, og det er fortsatt mange kvinner føler seg «overvåket» av partneren når de kjører bil.

Mange kvinner må også ta til takke med «kone-bilen» om en husstand har to biler, og ja, så har vi selvsagt kvinner i motorsport som ofte møter mye usaklig kritikk i det som er et mannsdominert miljø.

Les også:

Debatt

Les mer om:

WWCOTY