Elsparkesyklistene er på full fart ut i trafikken, og mange dropper bruk av hjelm. Det trenger nemlig ikke voksne å bruke. (Ill.foto: Frende Forsikring)

Vil ha generelt hjelmpåbud på elsparkesykkel

I dag sier loven at alle under 15 år må bruke hjelm på elsparkesykkel, men Frende Forsikring mener det er hull i hodet at ikke alle må bruke den viktige livredderen.


‒ Jeg ser ingen grunn til at ikke hjelm skal være påbudt på elsparkesykkel. Folk dør, jo.

Selv i det skrevne sitatet over merker man frustrasjonen til Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring. Og han har et poeng, elsparkesykkel er nemlig 10 ganger farligere enn vanlig sykkel.

For det viser en rapport fra Oslo skadelegevakt, og når vi nå nærmer oss 17. mai er elsparkesyklistene på full fart ut i trafikken.

‒ Det har vært flere dødsulykker med elsparkesykkel. Hode- og ansiktsskader går igjen, det samme gjør kjøring med promille, sier Ytre-Hauge.

‒ Det skal så lite til før du havner i asfalten. Et lite hull, uoppmerksomhet eller litt strøsand fra vinteren er alt som skal til.

Frende viser til tall fra Stavanger Aftenblad tidligere i år, og der kommer det fram at det var 502 alvorlige ulykker med elsparkesykkel i Norge fra desember 2020 til desember 2023. 

Tallene viser videre at av de som var involvert i ulykkene brukte kun 11 prosent hjelm, og tallene fra Oslo skadelegevakt bekrefter et svært høyt skadeomfang med elsparkesykler. Bare i hovedstaden var det 1.594 ulykker på halvannet år i 2019 og 2020. 

‒ Det er kjempefarlig å kjøre rundt helt ubeskyttet i trafikken, sier Ytre-Hauge.

‒ Du tror kanskje ikke fallet blir spesielt ille hvis du faller av en elsparkesykkel i 20 km/t, men skadestatistikken viser noe helt annet. Det er fullstendig hull i hodet å ikke ha hjelmpåbud. 

Etter en nærmest vill vest-tid ble det innført regler også for sparkesyklistene, og nå er det en promillegrense på 0,2, en aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for barn under 15 år.

‒ Jeg kan ikke forstå hvorfor det settes en grense for hjelmpåbud ved 15 år, sier Ytre-Hauge.

‒ Det gjør det vanskeligere å få folk til å bruke hjelm, det blir vanskelig å reagere mot dem som ikke bruker det og det fører til flere alvorlige ulykker. 

I Frendeundersøkelsen har de også spurt om hjelmbruk på motorisert sparkesykkel, og der mener 33 prosent mellom 18 og 29 år at det er greit å sparkesykle uten hjelm.  

Så mange svarer «ja» til påstanden «det er greit å kjøre el-sparkesykkel uten hjelm» i ulike aldersgrupper: 

  • 18-29 år: 33 prosent 
  • 30-39 år: 19 prosent 
  • 40-49 år: 13 prosent 
  • 50-59 år: 11 prosent 
  • 60+: 4 prosent 
Kilde: Frendeundersøkelsen 

‒ Menn er overrepresentert i skadestatistikken og tallene våre viser også at det er menn som er minst flinke til å bruke hjelm, sier Roger Ytre-Hauge. 

I fjor ble innført krav om ansvarsforsikring på elsparkesykkel. 

‒ Hvis du ikke har forsikring kan du få bot fra politiet, men mye verre er regningen du kan ende med hvis du er skyld i en skade, sier Roger Ytre-Hauge. 

‒ Forsikringen dekker skader du påfører andre personer, kjøretøy eller eiendom. Hvis du leier sykkel hos aktører som Voi eller Ryde ligger forsikringsansvaret hos dem, legger han til.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Frende Elsparkesykkel