På Andøya utfordres navigasjonsteknologien i moderne elbiler, og her følger Nicolai Gerrard og Tomas Levin med. (Fotos: Duus Media)

Viktig test for selvkjørende biler på Andøya

De selvkjørende bilene kommer, men først må noen utfordringer løses. Som jamming av satellitt-signaler, som slike biler er svært avhengig av.


Senest for en måned siden kunne Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) melde om at det har vært en økt aktivitet av såkalte støyangrep mot Norge. De hadde da opplevd 31 tilfeller bare så langt i 2022, og dette er alvorlige greier.

Slike angrep som har økt i omfang etter at Russland angrep Ukraina kan føre til at flyene mister sine satellittsignaler, og vil dermed påvirke navigeringen ettersom pilotene må benytte seg av andre løsninger.

Men det er ikke bare flyene som blir stadig mer avhengig av radio- og GPS-signaler, for også kjøretøyene på landeveien benytter seg stadig mer av disse. Og spesielt for framtidige selvkjørende biler og de stadig smartere veiene er disse helt sentrale.

Nå skal Norge hjelpe til med å løse noen av jamme-utfordringene.

Vi har som kjent plutselig blitt et land bilindustrien ser til på grunn av elbilene, og nå er deler av industrien på plass på Andøya i Nordland for å delta på «Jammetest 2022». Over 100 deltakere fra hele Europa er på øya for å teste sin egen teknologi mot forstyrrelser av satellittsignaler.

‒ Norge har blitt lanseringsland for nye og moderne elbiler, og dette gir oss en unik mulighet til å høste nyttig erfaring og data fra avanserte systemer, sier Tomas Levin hos Statens vegvesen. 

‒ Det er viktig at kjøretøyene er robuste, og at vi har infrastruktur som støtter den teknologiske utviklingen ved mer automatisering. Det er derfor gledelig at industrien ønsker å jobbe tettere sammen med oss for å finne gode løsninger.

I tillegg til bilprodusenter har også myndigheter og teknologileverandører funnet veien til Andøya, som ifølge Nkom passer utmerket til slike jammetester som også inkluderer spoofing ‒ en annen viktig ting å bekjempe når det kommer til selvkjørende biler.

Jamming betyr altså at GNSS-signalene, et samlebegrep for globale satellittnavigasjons-systemer som inkluderer GPS (Global Positioning System), blir forstyrret eller blokkert av blant annet radio- og GPS-signaler.

Spoofing betyr at det sendes ut falske signaler som lurer mottakeren til å ta de imot, og dermed kan disse tolkes som ekte signaler.

‒ Målet med jammetesten er finne løsninger på en økende sikkerhetsutfordring før det påvirker robustheten i veitransporten og andre viktige samfunnsområder, sier Levin.

Andøya har høye fjell som minimerer signalutbredelsen og har i tillegg lite flytrafikk som forstyrres, og den store interessen for testen viser at dette er blir en viktig utfordring i framtiden.

‒ Jammetest er et viktig arrangement, og her får både brukere og produsenter testet ut sitt eget navigasjonsutstyr i et realistisk miljø hvor signalene fra GPS eller andre satellittnavigasjonssystemer er forstyrret, forfalsket eller rett og slett utilgjengelig, sier Anders Rødningsby i Forsvarets forskningsinstitutt.

Ifølge Nkom kommer det til stadig flere tjenester som er avhengig av satellittnavigasjon, som i tillegg til å fastslå nøyaktig posisjon også brukes til tidssynkronisering. Det er mange viktige og kritiske samfunnsfunksjoner som er avhengig av slik informasjon, både i transportsektoren, kraftforsyning, finans, telekommunikasjon og søk- og redningstjenesten.

‒ Den økte avhengigheten av GNSS, som for eksempel GPS og Galileo, innen kritiske samfunnsfunksjoner gjør oss sårbare for forstyrrelser av satellittsignalene, sier Nicolai Gerrard i Nkom.

‒ Vi jobber derfor for å redusere sårbarheten gjennom å legge til rette for testing som igjen skal sikre robust teknologi og økt sikkerhet.

Den unike jammetesten er et samarbeidsprosjekt mellom flere norske myndigheter, og Norsk Romsenter er blant aktørene som vil følge dette med stor interesse. 

‒ Norsk Romsenter er opptatt av at det skal være trygt å bruke rombaserte tjenester som samfunnet har gjort seg avhengige av, sier Steinar Thomsen, avdelingsdirektør i Norsk Romsenter.

‒ Det nære samarbeidet med andre offentlige aktører i å tilrettelegge for jammetester gjør at brukere og utstyrsleverandører kan få testet konsekvensen av jamming på sine systemer under kontrollerte forhold. Romsenteret mener at økt kunnskap på dette området vil bidra til et tryggere samfunn.

Om «Jammetest 2022»

  • I testen vil stasjonært jammeutstyr og mobilt jammeutstyr, beslaglagt av Nkom og politi, bli benyttet.
  • Testen vil inkludere forsøk på vei og i lufta i områdene rundt Bleik på Andøya.
  • Kjøretestene foregår på en 8 kilometer lang teststrekning, tilrettelagt for bilprodusenter og måle- og utstyrsbiler.
  • I tillegg vil søk- og redningstjenester med drone og helikopter delta i testen.
  • Testen er et samarbeid mellom Nkom, Statens vegvesen, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Justervesenet.
  • Verdens største åpne jammetest blir gjennomført i perioden 19. til 23. september.

Les også:

Les mer om:

Nyheter