Utvikler selvkjørende båter til Oslofjorden

Vi har hørt om selvkjørende biler, og nå skal også en norsk student og et norsk selskap utvikle selvkjørende båter.


Mange lurer på hvor de selvkjørende bilene blir av, for dette er noe bilindustrien har holdt på med ganske mange år nå. Svaret er at de er her.

Vel, teknologien er for det meste på plass, men det er et par ganske store utfordringer før man kan slippe selvkjørende biler helt løs i trafikken.

For det første er det spørsmålet om hvem som skal få skylden om det går galt, for det vil skje. Det er et spørsmål myndighetene må ta stilling til, og det finnes åpenbart ikke et enkelt svar på dette.

For det andre er trafikkbildet ganske så uforutsigbar, så bilprodusentene må ta høyde for alle tenkelige situasjoner som kan oppstå under en kjøretur. For å klare dette må de samle inn og analysere enorme mengder med data, og programmere alt dette inn i bilens kjørecomputer. Dette er tidskrevende, men helt nødvendig.

Flere produsenter har nå kommet så langt i utviklingen at de faktisk tester biler uten fysiske sjåfører bak rattet ute i trafikken, men fortsatt foregår dette i bestemte soner. Men at selvkjørende biler nå nærmer seg, ja, det er ganske så klart.

Når det gjelder selvkjørende båter, så gjelder selvsagt også spørsmålet om hvem som er ansvarlig om ting går galt. Men de autonome båtene trenger iallfall ikke ta høyde for myke trafikanter, en masse rare og uventede situasjoner og komplekse trafikkbilder.

Båtene befinner seg ofte på et stort og åpent vann, det er noen skjær, soner og andre båter å ta hensyn til, og selvsagt er det en litt mer kompleks greie når de skal legge til kai.

Men utfordringene bør helt klart være mulig å løse med dagens avanserte teknologi.

Det prøver også Hyke og masterstudent Magnus Kjelsaas hos OsloMet å gjøre. Hydrolift Smart-City Ferries, forkortet Hyke, er et underbruk til Eker-gruppen, og holder hus i Fredrikstad. Og de har svære ambisjoner.

De vil nemlig ikke bare utvikle utslippsfrie ferjer, men også slike som seiler sin egen sjø. Altså ferjer uten en fysisk skipper om bord.

Dette trenger de selvsagt hjelp til, og et veldig smart hode finner de blant annet på OsloMet.

– I framtidens byutvikling må vi se inn på smartere løsninger enn å bruke dagens allerede overbelastede veinett. Ved å utnytte Oslofjorden til transport vil vi frigjøre plass i trafikken og utnytte et stort ledig areal, sier masterstudent Magnus Kjelsaas ved OsloMet.

Som en del av masteroppgaven utvikler studenten teknologi som blir en del av førerløse båter basert i Oslofjorden.

Som med selvkjørende biler skal båtene også styres av ved hjelp av kunstig intelligens. Båtene må kunne legge til kai slik at de kan ta på og av passasjerer, kjøre en planlagt rute og unngå hindringer underveis.

Den prototypen som Kjelsaas jobbe med styres fra land, og på selve båten er det montert kamera og satellittnavigasjon.

Og det er ikke snakk om en framtidsvisjon som skal bli en realitet om mange år, for den første utslippsfrie ferjen skal etter planen leveres av Hyke allerede mot slutten av 2022. Deretter kommer forhåpentlig også selvkjørende ferjer.

De nye ferjene skal altså bli en del av en effektiv, miljøvennlig, stillegående og økonomisk bærekraftig mobilitetsløsning.

Det jobbes også med «autonomi utvikling som gir løsning fra Hyke fleksibilitet og dynamikk», som OsloMet beskriver det som, noe som igjen skal øke fordelene ved bruk av løsningen i urbane strøk.

– Båter som dette vil gjøre Oslofjorden og mange andre byer med vannveier rundt verden mer tilgjengelig for publikum, sier Kjelsaas.

Han tar også høyde for slike selvkjørende båter skal bli tilgjengelig for privatpersoner som en vanntaxi.

‒ Dette vil være et godt alternativ til familier som ikke har råd til egen båt, og man vil heller ikke trenger å ta båtlappen. I tillegg er det miljøvennlig siden båtene er 100 prosent elektriske, sier Kjelsaas.

Hyke ansatte nylig Bjørn Utgård som administrerende direktør, og han tror utslippsfrie ferjer kan være med på å løse utfordringene i transportsektoren.

(Foto: OsloMet/Hyke)

‒ Jeg har viet min karriere til å akselerere overgangen til nullutslipp og mobilitet, og gleder meg til å bli med i Hyke-teamet på et avgjørende tidspunkt for ren mobilitet, sa Utgård da han tiltrådte jobben i desember.

‒ Hykes nullutslipps fergenettverk tilbyr byer en innovativ mulighet til å eliminere utslipp samtidig som de leverer et mobilitetsalternativ som innbyggerne elsker, og frigjør førsteklasses eiendom i prosessen. Hykes unike tilnærming til design, ingeniørarbeid og drift betyr at et nullutslipps fergenettverk kan bli økonomisk bærekraftige.

Og kanskje får vi selvkjørende båter før selvkjørende biler. Hvem hadde trodd det? Vel, foruten Hyke og Magnus Kjelsaas.

Les også:

Les mer om:

Nyheter