Tipsene for å gjøre MC-turen sikrere

Det er fullt mulig å redusere egen risiko på MC, og her er tipsene.


Statens vegvesen er bekymret over antall som blir hardt skadd og omkommer på motorsykkel, for utviklingen er litt mer negativ enn tidligere. Så langt i år har 14 personer mistet livet på MC, mot 15 i hele fjor.

‒ Vi har hatt en positiv utvikling over de siste 10-12 årene, og dette til tross for en stor økning i antallet som kjører MC. Men nedgangen har stagnert, og vi motorsyklister utgjør nær 20 prosent av alle drepte i trafikken, sier seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen.

‒ Nå må alle motorsyklister ta ansvar for å unngå alvorlige ulykker. Starten på denne sesongen har vært svært dårlig. Vi har allerede mistet 14 motorsyklister.

Vegvesenet sier at de fleste MC-ulykkene enten er utforkjøring eller kollisjon med annet kjøretøy, men det er også andre typer ulykker som velt, påkjørsel av dyr eller andre objekter i veien.

‒ Det er i hovedsak menn, og godt voksne menn, som omkommer på motorsykkel, sier Haslie.

‒ Vi ser dessverre for ofte at det er føreren selv som forårsaker ulykken. Statens vegvesen ønsker at motorsyklistene selv bidrar til å snu den dårlige sesongstarten til en mer trafikksikker sesong.

13 menn og en kvinne har omkommet i MC ulykker så langt i år. Kvinnen var passasjer.

De på en MC er både mindre synlig og mindre beskyttet enn de i biler, mens små feil kan gi fatale følger.

‒ En MC-fører må derfor kontinuerlig vurdere situasjonen, og forstå når risikoen øker. Det er krevende å kjøre motorsykkel, og man må hele tiden passe på å gjøre seg synlig med rett plassering og i en fart som gjør at andre trafikanter kan oppdage deg, sier Haslie.

En motorsyklist må altså være ekstra årvåken og konsentrert i trafikken.

‒ De mest alvorlige ulykkestypene er fortsatt utforkjøring i sving, kryssulykker og kjøring i følge, påpeker Haslie.

Her er hans råd til MC-førerne:

 • Kjør slik at du har et handlingsrom rundt deg: Det gjelder avstand til den som kjører foran, avstand sideveis og bakover om mulig.
 • Pass på at du er synlig og tydelig, og gjør deg forstått i trafikken.
 • Ved kjøring i kurver/sving: Tilpass farten før kurven og sørg for at den er slik at du er bekvem og kan bruke gass på vei ut av svingen.
 • Ved kjøring i kryss: Velg en fart inn mot krysset slik at du kan håndtere møtende eller kryssende trafikk, eller andre uforutsette hendelser. Kan du unngå å være i krysset samtidig med andre, blir risikoen mindre.
 • Kjøring i følge: Ta hensyn til den med minst erfaring. Førererfaring og syklenes kjøreegenskaper kan være vidt forskjellige. Gjør derfor avtaler på forhånd om fart, plassering og tegn til hverandre underveis.

‒ Følger MC-førerne disse enkle rådene får vi en tryggere MC- sommer, sier Lars-Inge Haslie.

Fakta om MC ulykker:

 • De langt fleste MC ulykkene skjer i gode lysforhold, og på tørt og bart føre.
 • Aldersgruppen 59+ skiller seg spesielt negativt ut så langt i 2022 (7 av 14 drepte er over 59 år).
 • I 2022 er det 13 menn og en kvinne (passasjer) som har omkommet.
 • Det er overvekt av utforkjøringsulykker, spesielt i venstre kurver. Mange av ulykkene skjer i hastigheter som ikke er spesielt høye.
 • Den nest største ulykkestypen er kryssulykker. Enkelte motorsykkelførere forventer at bilfører ser dem og er ikke forberedt på at bilen krysser.
 • Det har vært en økning i ulykker hvor motorsyklister kjører i følge.
 • Bruk av lys og synlig kjøreutstyr hjelper på sikkerheten, men den viktigste faktoren er føreren selv. Godt sikkerhetsutstyr kan være avgjørende for skadeomfanget ved en ulykke. 

Dødsulykker på MC de siste årene:

 • 2015: 21
 • 2016: 22
 • 2017: 20
 • 2018: 14
 • 2019: 16
 • 2020: 20
 • 2021: 15
 • 2022: 14 (Foreløpige ulykkestall per 27. Juni 2022)

Les også:

Les mer om:

Nyheter Motorsykkel