Syklistene mener at bilistene ikke tar nok hensyn

Nærmere halvparten av syklistene sier at de har vært i konflikt med bilister, mens sparkesyklistene også krangler med fotgjengerne.


Dødstallene på norske veier går opp, og flere aktører har gått ut og sagt at samspillet mellom trafikantene må bli bedre. Men skal vi måle etter en ny undersøkelse har syklister og bilister en vei å gå, for de tråkkende føler på konflikter, frustrasjon og hensynsløse bilister.

– Det er for høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister, og det liker vi dårlig, sier Paal-Gunnar Mathisen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

‒ Manglende samspill og irritasjon mellom trafikanter kan lett føre til farlige situasjoner og ulykker, og er dermed et problem i seg selv.

Det er YouGov som har gjennomført en undersøkelse for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring, og målet har vært å kartlegge hvordan syklister opplever trafikken. Og det er nedslående resultater.

Nærmere halvparten av de som har syklet minst en gang det siste året, 47 prosent, svarer nemlig at de opplever at bilistene ikke tar nok hensyn.

– Både bilister og syklister har et ansvar for å vise hensyn til hverandre i trafikken. Men en bil gjør langt mer skade enn en sykkel, og særlig utsatt er syklende i blindsonen til større kjøretøy. Her er det viktig at syklende er oppmerksomme på sin plassering i forhold til kjøretøyet, understreker Mathisen.

‒ Syklende har like stor rett til å bruke veibanen som kjørende, og kjørende har et særlig ansvar for å vise hensyn ovenfor sårbare trafikanter, legger han til.

Videre svarer over en fjerdedel av de spurte, 27 prosent, at de har opplevd konflikter med biler de siste 5 årene.

– Konfliktnivået mellom syklister og biler er altfor høyt. Syklende har rett til å føle seg trygge i trafikken, og dette viser tydelig at det er behov for å skille trafikantgruppene fra hverandre. Konflikter hører ikke hjemme i trafikken, det er et sted hvor vi skal vise hensyn til andre trafikanter, sier Mathisen.

De gående har fått en ny utfordring de siste årene, nemlig de på elektriske sparkesykler. Sparkesyklistene har lov til å kjøre på fortauet, men er det folk der skal det kun gå i gangfart. Den regelen bryr ikke alle seg om.

11 prosent av syklistene svarer at de har vært i konflikt med sparkesyklister de siste 5 årene, og dette øker til 19 prosent for de som ferdes i Oslo.

24 prosent av sparkesyklistene svarer på sin side at de har vært i konflikt med gående det siste året, og omtrent like mange svarer at de har vært i konflikt med bilister.

– Altfor mange elsparkesyklister forholder seg ikke til at kjøring på fortau skal skje på fotgjengernes premisser, noe som har ført til et høyt konfliktnivå. Mange fotgjengere har også blitt påkjørt og skadd, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

‒ Fortauene er for fotgjengere, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov å kjøre der. Aller helst ønsker vi et forbud for kjøring på fortau, men det er å håpe at de nye reglene som nylig er innført bidrar til å dempe slike konflikter.

Så uansett hvilket kjøretøy du kjører, ta hensyn til medtrafikantene slik at alle kommer seg trygt fram. Det bør både bilister, syklister og sparkesyklister være enig om.

Les også:

Les mer om:

Nyheter