Trykket på hurtiglading i Oslo og på Østlandet begynner å bli stort, og det er et problem ‒ strømnettet er sprengt. (Foto: NAF)

Sprengt strømnett kan bremse utbygging av ladere

Oslo, we have a problem. Elvia har meldt at det nå er stengt for nyetableringer av bedrifter som trenger mye strøm i deres område, og dette kan gå utover byggingen av hurtigladere.


Saken er oppdatert med sitater fra Norsk elbilforening.

Det er alltid en fordel at alle er på lag når det skal satses på nye ting, og elektriske kjøretøy hører helt klart i den kategorien.

Myndighetene har slått fast at alle nye biler som selges i 2025 skal være elbiler, og forbrukerne har spilt på lag. Nå er andelen nybiler som registreres på over 80 prosent, og det har kommet 100.000 nye elbiler til bare i år.

Med så mange nye elbiler trenger man enda flere hurtigladere, for alle disse bilene trenger selvsagt strøm. Da er det et problem at de strømansvarlige ikke har spilt på lag i dette prosjektet, for nå er strømnettet i Oslo-området og på Østlandet nærmest sprengt, melder NAF.

Nå rapporterer for eksempel Aftenposten om taxier og varebiler i Oslo som sliter med å få ladet bilene sine.

‒ Den ønskede elektrifiseringen kan bremses av at Statnett har sovet i timen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det store nettselskapet på Østlandet, Elvia, har altså stanset nyetableringer fordi nettet ikke har nok kapasitet. De har fått beskjed fra Statnett om at det ikke er kapasitet for nytt forbruk før tidligst 2030.

Statnett som drifter høyspentnettet i Norge sier at elektrifiseringen av samfunnet har gått mye raskere enn forventet, og en av grunnene er det store antallet elbiler.

‒ Dette kan få konsekvenser for nødvendig utbygging av hurtiglading for elbiler, og dermed bremse elektrifiseringen av bilparken, sier Sødal.

‒ Men at vi vil trenge flere ladeplasser med kraftig effekt burde ikke komme som noen overraskelse.

Myndighetene har altså satt en grense på 2025 for utfasingen av alle andre typer biler enn nullutslipps, men har enda dårligere tid når det kommer til drosjer. Fra 1. november skal alle disse være nullutslippsbiler.

Det finnes noen dedikerte ladeplasser som taxisjåførene kan benytte, men de er også avhengige av offentlig tilgjengelige hurtigladenettverket. Det samme gjelder selvsagt varebiler som håndverkerne og varetransporten er avhengige av.

‒ Dette skaper kø på hurtigladerne i Oslo, og da går det også utover andre folks lading, sier Sødal.

‒ Og får man ikke bygget flere hurtigladere, vil problemet vokse. Så her må Statnett jobbe raskt med få mer kapasitet i strømnettet. Hvis ikke kan proppen i strømnettet bremse elektrifiseringen av både privatbiler og yrkesbiler.  

At taxisjåførene må vente opptil flere timer i døgnet bare for å få ladet opp bilene sine er alt annet enn optimalt, men det er en ting som kan redde Oslo Taxi. I sommer skrev de nemlig kontrakt med Nio, og dermed kan alle i det store taxi-nettverket benytte seg av denne avtalen.

Og en hovedgrunn var batteribytter, som åpner for at en Nio-bil går fra et tomt til fulladet batteri på fem minutter.

(Foto: Nio)

‒ En taxi tjener ikke penger når den står stille, sa konsernsjef Tonje Grave i sommer.

‒ For mange drosjeeiere er det av stor verdi å kunne bytte batteri og få fulladet bil på fem minutter. Derfor er vi fornøyde med å ha fremforhandlet en gunstig avtale med Nio for våre eiere og samarbeidspartnere.

Ikke bare åpner dette for at drosjene bruker mer tid på det de skal, forflytte passasjerer, men det avlaster også trykket på hurtigladestasjonene.

Men:

‒ Batteribyttestasjoner krever også strøm, sier Sødal.

‒ Batteriene som byttes ut skal også lades opp. Så uansett må strømnettet ha bedre kapasitet for å redde elektrifiseringen av bilparken i det tett befolkede østlandsområdet, slår han fast.

Norsk elbilforening er derimot ikke bekymret for at strømnettet skal dempe utrullingen av nye ladere, og viser til endringer fra Statnett. De har ifølge elbilforbundet endret definisjonen for vanlig strømbruk fra 1 MW og opp til 5 MW, og med en energigrense på opptil 20 GWh på år.

‒ Vi undrer oss over at NAF går ut på denne måten og skaper unødig bekymring. Vi i Elbilforeningen har applaudert endringen som Statnett har gjort, og i motsetning til NAF mener vi at Statnett har tatt ansvar og ryddet opp i det som var et problem, sier Christina Bu i Norsk elbiforening.

‒ NAF mener at Statnett har sovet i timen, men her er det nok NAF som har tatt seg en blund. Vi i Elbilforeningen gleder oss over denne viktige endringen som Statnett har gjort og merker oss at nettselskapet Elvia sier at de tror at energieffektiviseringen vil føre til en nedgang i strømforbruket.

Elbilforeningen opplyser at det per i dag 427 hurtigladere i Oslo, opp fra 316 ved årsskiftet. Totalt er det ifølge foreningen over 7.600 hurtigladere i Norge, hvor nærmere 2.000  har kommet i år.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Elbil NAF